« Tagasi

Koolitoetust saavad taotleda ka kutsekeskharidust omandavad õpilased

Detsembrikuu volikogu istungil muudeti perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise korda, mille kohaselt makstakse koolitoetust ka kutsekeskharidust omandavatele õpilastele.

Koolitoetust on õigust taotleda käesoleval õppeaastal kutsekeskharidust omandava kuni 20. aastase õpilase (k.a) eest vanemal, eeskostjal, lapse hooldamisele võtjal või 18.-20. aastasel noorukil (k.a) perioodil 1.01.2019 - 31.03.2019. Antud toetus makstakse välja hiljemalt 30.04.2019.

Koolitoetuse suurus on 100 eurot õppeaastas.

Toetuse saamise tingimuseks on, et rahvastikuregistri andmetel on:

  • vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ning õpilane on Jõelähtme valla elanik enne õppeaasta algust või
  • õpilane ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne õppeaasta algust ning on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga;

Koolitoetust makstakse välja juhul, kui taotleja leibkonna liikmed ei oma võlgnevust Jõelähtme valla ees.

 

Koolitoetuse taotlemiseks esitab vanem, eeskostja, lapse hooldamisele võtja või 18.-20. aastane nooruk vallavalitsusele avalduse (kantselei@joelahtme.ee, tavapostiga või vallavalitsuses koha peal).

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

Avaldus ranitsatoetuse / koolitoetuse taotlemiseks