« Tagasi

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS (registrikood:

10450572) (aadress Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa) Tallinna Prügila
kompleksloa muutmise taotlus on võetud menetlusse. AS Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus paikneb Harju maakonnas Jõelähtme vallas Looväljal ca 20 km
kaugusel Tallinnast. Käitis asub aadressil Jäätmekeskus (katastritunnus
24504:004:0340), Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Kinnistu koordinaadid
(L-Est) on X=6593482, Y=560998. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
põhitegevusaladeks on tavajäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine. Prügila tööaeg
on 24 tundi ööpäevas ning 8760 tundi aastas. Keskkonnaamet algatas kompleksloa
muutmise menetluse ettevõtte taotluse alusel. Ettevõte taotleb vastuvõetavate
jäätmeliikide, käitlemise koguste ning toimingute muutmist kompleksloas (kajastatud
kompleksloa taotluse tabelites 8.1, 8.4, 8.6 ning 9).
Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on
võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tallinna kontoris, Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav KOTKAS keskkonnas.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on
igaühel õigus esitada Keskkonnaametile oma põhjendatud ettepanekuid ja
vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti
aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Aleksandri 14, Tartu, 51004.
Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest
teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ärinimed
AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS, kehtetud ärinimed: Tallinna Prügila
Aktsiaselts.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1264438

https://kotkas.envir.ee/document_registry/view?document_id=1638&represented_id