« Tagasi

Kinnistute enampakkumine

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja 2. oktoobril 2018 toimuva suulise enampakkumise järgnevate kinnistute võõrandamiseks:

Jõelähtme vald, Kostivere alevik, Pumbajaama tee 1a aadressil asuv kinnistu (1990 m2, 90 % tootmismaa ja 10% veekogude maa, katastriüksus 24504:008:1082). Kinnistule on väljastatud projekteerimistingimused, mis võimaldavad olemasoleva ehitise laiendamist kuni 33% ja ümberehitamist üksikelamuks. Enampakkumise alghind on 20 000 eurot ning tagatisrahaks 1000 eurot;

Jõelähtme vald, Loo alevik, Vahe tee 14 aadressil asuv kinnistu (55 m², 100 % ärimaa, katastriüksus 24501:001:0742). Enampakkumise alghind on 10 000 eurot ning tagatisrahaks 500 eurot;

Jõelähtme vald, Haljava küla, Priidiku aadressil asuv kinnistu (6741 m², 100 % tootmismaa, katastriüksus 24504:009:0401). Enampakkumise alghind on 20 000 eurot ning tagatisrahaks 1000. Kinnistule on võimalik taotleda projekteerimistingimusi kuni kahe eluaseme koha projekteerimiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ja jagamiseks vastavalt koostamisel olevale üldplaneeringule.

 

Suuline enampakkumine toimub 2. oktoobril 2018 Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saalis, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald järgmistel kellaaegadel:

  • Kostivere alevik, Pumbajaama tee 1a osas kell 10.00;
  • Loo alevik, Vahe tee 14 osas kell 10.30;
  • Haljava küla, Priidiku osas kell 11.00.

Enampakkumistel osalemiseks tuleb osalejal esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks;
  • juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;
  • koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist.

 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb eelnevalt tasuda tagatisraha Jõelähtme Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10002018905004 (SEB Pank) või arveldusarvele nr EE432200221012002639 (Swedbank) või arveldusarvele nr EE391700017003270406 (Luminor Bank AS) hiljemalt 28.09.2018 märkides selgituseks soovitud kinnistu aadressi. Enampakkumisel osalejale, kes ei osutunud enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha enampakkumise tulemuste selgumisest 3 tööpäeva jooksul. Enampakkumise võitnud osalejale tagatisraha ei tagastata ning see arvestatakse ettemaksuna tasumisele kuuluva kinnistu ostu-müügi hinna sisse. Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamisest 1 kuu jooksul kinnistu ostu-müügi lepingut või ei ole tasunud pakutud ostu-müügi hinda, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.

Kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimise kulud, sh. notari tasud ja riigilõivu, tasub täies ulatuses kinnistu ostja.

Täiendav info enampakkumise kohta, s.h Jõelähtme Vallavalitsuse 29.08.2018 korraldusega nr 713 kindlaks määratud enamakkumise tingimused, on leitav: http://joelahtme.kovtp.ee/enampakkumised.

Vaata kuulutusi City24.ee lehel:

- Pumbajaama tee 1a, Kostivere alevik
- Vahe tee 14, Loo alevik
- Priidiku, Haljava küla