« Tagasi

Kinnistu enampakkumine

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja 17. detsembril 2018 toimuva kirjaliku enampakkumise järgneva kinnistu võõrandamiseks:

Jõelähtme vald, Loo alevik, Vahe tee 14 aadressil asuv kinnistu (55 m², 100 % ärimaa, katastriüksus 24501:001:0742, kinnistu numbriga 10721250). Enampakkumise alghind on 4100 eurot ning tagatisrahaks 205 eurot.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus tekstiga "Enampakkumine Vahe tee 14, mitte avada enne 17.12.2018 kell 11:00" postiaadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks on 14.12.2018 kell 12:00, pakkumiste avamise ajaks 17.12.2018 kell 11:00 ja pakkumiste avamise asukohaks Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saal (ruum 202), aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa.

 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb osalejal esitada paberkandjal nummerdatult ja allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

  • avaldus enampakkumisel osalemiseks;
  • nõusolek kinnistu ostmiseks Jõelähtme Vallavalitsuse 22.11.2018 korralduses nr 961 toodud tingimustel;
  • enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;
  • juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnistu pakkumishinna suuruse kohta;
  • juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;
  • kinnistu ostuks pakutav ostuhind eurodes sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud ostuhinna summat;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
  • koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;
  • kinnistu ostuhinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine Vahe tee 14, mitte avada enne 17.12.2018 kell 11:00".

Kirjalik enampakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.

 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb eelnevalt tasuda tagatisraha Jõelähtme Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10002018905004 (SEB Pank) või arveldusarvele nr EE432200221012002639 (Swedbank) või arveldusarvele nr EE391700017003270406 (Luminor Bank AS) hiljemalt 14.12.2018 kell 12:00 märkides selgituseks kinnistu aadressi. Enampakkumisel osalejale, kes ei osutunud enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha enampakkumise tulemuste selgumisest 3 tööpäeva jooksul. Enampakkumise võitnud osalejale tagatisraha ei tagastata ning see arvestatakse ettemaksuna tasumisele kuuluva kinnistu ostu-müügi hinna sisse. Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamisest 1 kuu jooksul kinnistu ostu-müügi lepingut või ei ole tasunud pakutud ostu-müügi hinda, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.

Kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimise kulud, sh. notari tasud ja riigilõivu, tasub täies ulatuses kinnistu ostja.

Vaata kuulutust city24 portaalis siit