« Tagasi

Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 5. mail 2018

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda.

Vallavalitsus korraldab kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele.

Üle saab anda: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, kasutamata tulekustuteid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid. Eelneval kokkuleppel on võimalik üle anda ka väikeses koguses lehtklaasi.

NB! Eterniidi kogumist seekord ei toimu! Eeldatavalt toimub eterniidi kogumine sügisel, sarnaselt eelmisele aastale.

Kogumisauto liigub 5. mail:

 

10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel

10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse ja Grossi poe juures oleval parkimisplatsil

10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures

11.25–11.45 Maardu külas vana kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil

11.55–12.15 Kostivere alevikus poe parkimisplatsil

12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures

13.00–13.15 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)

13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees

14.15–14.30 Neeme külas poe kõrval suurel parkimisplatsil

14.45–15.00 Manniva külas Metsatoa teel kastani all

15.15- 15.30 Rebala külas bussijaama taga

15.45–16.00 Ülgase külas bussipeatuse platsil

16.15–16.30 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)

16.45–17.00 Uusküla külas külaplatsi juures (Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures)