« Tagasi

Jõelähtme vald taotleb vee erikasutusluba paisutuse jätkamiseks Linnamäe paisjärvel

Jõelähtme vald taotleb vee erikasutusluba paisutuse jätkamiseks Linnamäe paisjärvel

Jõelähtme Vallavolikogu otsustas esitada Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamise eesmärgil Linnamäe kinnistul. Taotluse koostamine ja esitamine delegeeriti Jõelähtme vallavalitsusele.  Täna tegutseb Jõelähtme vallale kuuluval Tammi kinnistul Eesti Energia AS, kelle vee erikasutusluba veekogu paisutamiseks elektrienergia tootmise eesmärgil kehtib 2017. aasta lõpuni.

Jõelähtme vallavalitsusse laekus selle aasta veebruarikuus pöördumine algatada Linnamäe paisjärve paisutamiseks vee erikasutusloa menetlus, millele olid alla kirjutanud enam kui 500 inimest, kes kõik soovivad Linnamäe paisjärve säilimist

Pöördujad tegid vallavalitsusele ettepaneku, et vallavalitsus taotleks Keskkonnaametilt vee paisutamiseks vee erikasutusluba. Ühispöördujate ettepaneku eesmärk on vee erikasutusloa olemasolu veekogu tõkestamiseks just olemasoleva elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamiseks. Vastavalt pöördumisele on Linnamäe paisjärv olnud kohalike inimeste elukeskkonnaks rohkem kui kolm inimpõlve järjest ja nad soovivad, et see ka jääks nende elukeskkonna osaks. Kohalikud soovivad elada just koos paisjärvega ja selle likvideerimist nad ei soovi.

Maaomanikuna on Jõelähtme vallal õigus esitada taotlus vee erikasutuseks. Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja sõnul olid nii vallavalitsus kui ka vallavolikogu seda meelt, et esitatud ettepanek elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamiseks oli põhjendatud, mistõttu ka vastav otsustus tehti. Vee erikasutusloa andmise pädevus on riigi keskkonnaametil.

 Lisainfo:

Andrus Umboja
Vallavanem
5150007
andrus.umboja@joelahtme.ee