« Tagasi

Jõelähtme logo ja tunnuslause konkurss

Jõelähtme valla ametlikuks sümboolikaks on Priit Herodese kujundatud Riigikantselei heraldikanõukogu poolt 05.05.1995 kinnitatud Jõelähtme lipp ja vapp. Lipu ja vapi etalonkujutised on kinnitatud Jõelähtme valla põhimääruse lisades 1 ja 2.

Valla vapi kasutamine on põhimäärusega selgelt piiritletud ega võimalda valla identiteedi vaba kasutamist kolmandate isikute poolt muudel juhtudel. Valla vapi kasutamine turismiettevõtete reklaamides, kultuuriürituste korraldamisel Jõelähtme vallas, sportlaste riietel jne vajab igakordset vallavalitsuse luba vapi kasutamiseks. Samuti vajab vapi kasutamine esemetel ja trükistel tema mõningast modifitseerimist ja/või lihtsustamist. Paljud Eesti omavalitsused on seetõttu lisaks vapile võtnud kasutusele omavalitsuse logo ja tunnuslause.

Jõelähtme vallavolikogu otsustas seetõttu kasutusele võtta lisaks vapile ja lipule veel ka valla logo ja tunnuslause. Kõigile teada näidetena võib siin nimetada Tartu logo koos tunnuslausega „Tartu - heade mõtete linn", Pärnu „Pärnu" jpt.

Logo ja tunnuslause kasutamise eesmärk on valla tutvustamine ja teadvustamine kodu- ja välismaal. Logo on ette nähtud kasutamiseks turismiobjektina tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, valla esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jm.

Vallavalitsuse korraldusega kuulutati välja logo ja tunnuslause konkurss. Konkursi eesmärk on leida logo n-ö idee ehk eskiisi tasandil. Parimast võistlustööst laseb vallavalitsus kujundada digitaalse verisooni PDF/EPS formaadis (pikselgraafika/vektorgraafika formaadis). Logo ja tunnuslause peavad olema omavahel sisult kooskõlas, kuid võimaldama kasutamist ka teineteisest eraldi.

Konkursitööde laekumise tähtaeg on 15. juuni 2018. a, kell 16.00. Tööd tuleb esitada kinnises ümbrikus aadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 74202.

Konkursi tulemuste põhjal selgitatakse välja kolm parimat tööd. Auhinnafond 1800 eurot jaguneb:

I koht – 1000 eurot

II koht – 500 eurot

III koht – 300 eurot

Informatsioon konkursi kohta:

Priit Põldma (abivallavanem)

e-post: priit.poldma@joelahtme.ee

tel: 55 674 201

Soovime lennukat mõtlemist ja rohket osavõttu!

 

Vaata lisaks: