« Tagasi

“Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029” eelnõu avalik väljapanek

"Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029" eelnõu avalik väljapanek toimub 14. september 2017 kuni 27. september 2018.a vallakantseleis paberkandjal ja valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee). Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik esitada ettepanekuid eelnõudele e-posti teel kantselei@joelahtme.ee, kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202 Harjumaa või avalikul arutelul, mis toimub 26. septembril algusega kell 18.00 Jõelähtme rahvamajas.

Eelnõu „Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine" materjalid on kättesaadavad elektrooniliselt siin.

Vaata dokumente: