Jõelähtme Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõelähtme valla üldplaneeringu ja Jõelähtme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande....

Jõelähtme valla üldplaneeringu ja Jõelähtme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Jõelähtme Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõelähtme valla üldplaneeringu ja Jõelähtme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande....

Vallavolikogu 12.04.2018. aasta istungil volikogu liikmete esitatud avaldused:

Volikogu liikmete avaldused

Vallavolikogu 12.04.2018. aasta istungil volikogu liikmete esitatud avaldused:

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aston Synthetics OÜ (registrikood: 14131711; aadress: Tartu mnt 43, Tallinn, Harjumaa, 10128) esitatud õhusaasteloa taotluse ja sellele lisaks oleva...

Aston Synthetics OÜ taotleb õhusaasteluba

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aston Synthetics OÜ (registrikood: 14131711; aadress: Tartu mnt 43, Tallinn, Harjumaa, 10128) esitatud õhusaasteloa taotluse ja sellele lisaks oleva...

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda. Vallavalitsus korraldab kevadise ohtlike jäätmete...

Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 5. mail 2018

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda. Vallavalitsus korraldab kevadise ohtlike jäätmete...

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78.   Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337....

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78.   Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337....

Jõelähtme valla ametlikuks sümboolikaks on Priit Herodese kujundatud Riigikantselei heraldikanõukogu poolt 05.05.1995 kinnitatud Jõelähtme lipp ja vapp. Lipu ja vapi etalonkujutised on...

Jõelähtme logo ja tunnuslause konkurss

Jõelähtme valla ametlikuks sümboolikaks on Priit Herodese kujundatud Riigikantselei heraldikanõukogu poolt 05.05.1995 kinnitatud Jõelähtme lipp ja vapp. Lipu ja vapi etalonkujutised on...

Erametsakeskus võtab Natura hüvitise taotlusi vastu kuni 23. aprillini, kokku makstakse hüvitist 4,32 miljoni euro eest. Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Natura toetuse eesmärk on...

Looduskaitseliste piirangute eest makstakse üle 4 miljoni euro hüvitist

Erametsakeskus võtab Natura hüvitise taotlusi vastu kuni 23. aprillini, kokku makstakse hüvitist 4,32 miljoni euro eest. Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Natura toetuse eesmärk on...

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada ...

Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada ...

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai kell 16.30. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja...

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai kell 16.30. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Uue liikluspinna nimetamine Liivamäe külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, et AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS (registrikood: 10450572 ) (aadress...

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, et AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS (registrikood: 10450572 ) (aadress...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Uue liikluspinna nimetamine Haljava külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine".   Planeeringu eesmärk on luua...

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine".   Planeeringu eesmärk on luua...

TÖÖÜLESANDED 13.-19. a Jõelähtme noorte malevarühma juhtimine ning ühistegevuste korraldamine Neemes perioodil 25.-29. juuni 2018 või Kostiveres perioodil 18.-29. juuni...

Kandideeri JÕM 2018 juhendajaks

TÖÖÜLESANDED 13.-19. a Jõelähtme noorte malevarühma juhtimine ning ühistegevuste korraldamine Neemes perioodil 25.-29. juuni 2018 või Kostiveres perioodil 18.-29. juuni...

Alates 05.03.2018 muutub graafik siseliinil J16 esmaspäeval, neljapäeval ja reedel. Juhime tähelepanu, et liini teenindatakse ainult koolipäevadel ja väikebuss koolivaheaegadel ei sõida. ...

Siseliin J16 muudatused alates 05.03.2018

Alates 05.03.2018 muutub graafik siseliinil J16 esmaspäeval, neljapäeval ja reedel. Juhime tähelepanu, et liini teenindatakse ainult koolipäevadel ja väikebuss koolivaheaegadel ei sõida. ...

Hoidu ülekütmisest Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina...

Päästeameti soovitused eelseisvaks külmaperioodiks

Hoidu ülekütmisest Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina...

Töö kirjeldus Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on - kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine,...

Sotsiaaltööspetsialist konkurss

Töö kirjeldus Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on - kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine,...

Töö kirjeldus • valla ruumilise planeerimisprotsessi sisuline ja korralduslik juhtimine; • planeeringute menetlemine ja nendega seonduvate küsimuste lahendamine; •...

Planeerimisnõuniku konkurss

Töö kirjeldus • valla ruumilise planeerimisprotsessi sisuline ja korralduslik juhtimine; • planeeringute menetlemine ja nendega seonduvate küsimuste lahendamine; •...

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ja volikogu esimees Väino Haab tunnustasid 23. veebruaril Loo Keskkooli aulas toimunud pidulikul kontsert-aktusel mitmeid 2017. aastal simapaistnud tegusid...

JÕELÄHTME VALLA 2017. AASTA TEGUDE LAUREAADID

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ja volikogu esimees Väino Haab tunnustasid 23. veebruaril Loo Keskkooli aulas toimunud pidulikul kontsert-aktusel mitmeid 2017. aastal simapaistnud tegusid...

Head sõbrad, Eesti Vabariigi kodanikud, head Jõelähtme inimesed! Täna tähistame üheskoos Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja  Jõelähtme valla loomise 127. aastapäeva. Oleme ikka meie...

Vallavanem Andrus Umboja kõne Eesti Vabariik 100 kontsert-aktusel

Head sõbrad, Eesti Vabariigi kodanikud, head Jõelähtme inimesed! Täna tähistame üheskoos Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja  Jõelähtme valla loomise 127. aastapäeva. Oleme ikka meie...