Sektorirännak toimub 28.-29. augustil 2017. Sektorirännak on mõeldud noortele, kes on vähemalt 13 aastat vanad.  Sektorirännak tutvustab selles osalejale sektoripõhist majandust ja...

Sektorirännak

Sektorirännak toimub 28.-29. augustil 2017. Sektorirännak on mõeldud noortele, kes on vähemalt 13 aastat vanad.  Sektorirännak tutvustab selles osalejale sektoripõhist majandust ja...

Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama – sooviavaldusi saab esitada veel loetud päevad! Harjumaa omavalitsuste...

DigiMaa internetiühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. august!

Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama – sooviavaldusi saab esitada veel loetud päevad! Harjumaa omavalitsuste...

NB! Pakkumiste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 20. juulini 2017. Jõelähtme vallavalitsus kuulutab välja konkursi ajutiste lisaruumide rentimiseks Neeme koolile. ...

Lisaruumide konkurss Neeme koolile

NB! Pakkumiste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 20. juulini 2017. Jõelähtme vallavalitsus kuulutab välja konkursi ajutiste lisaruumide rentimiseks Neeme koolile. ...

1. juulil 2017 jõustus noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus, millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks....

Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus

1. juulil 2017 jõustus noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus, millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks....

„OÜ Väo Paas´i poolt kavandatava Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande" avalikustamise teade Keskkonnaamet teatab „OÜ Väo Paas´i...

KMH aruande avalikustamise teade

„OÜ Väo Paas´i poolt kavandatava Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande" avalikustamise teade Keskkonnaamet teatab „OÜ Väo Paas´i...

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab alates 01.09.2017 tööle sekretäri. Ametikoha suurus: 0,5 Põhilised tööülesanded: Kooli dokumentatsiooni haldamine (dokumentide...

Tööpakkumine Loo alevikus

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab alates 01.09.2017 tööle sekretäri. Ametikoha suurus: 0,5 Põhilised tööülesanded: Kooli dokumentatsiooni haldamine (dokumentide...

Seoses 02. juulil 2017 toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäiguga kella 8.30-st kuni 14.00-ni korraldatakse ümber maakonna ühistranspordiliinide liiklus. Lisainfo on avalikustatud...

Muudatsed ühistranspordis laulupeo ajal

Seoses 02. juulil 2017 toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäiguga kella 8.30-st kuni 14.00-ni korraldatakse ümber maakonna ühistranspordiliinide liiklus. Lisainfo on avalikustatud...

Vastavalt MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja M.K.Reis-X OÜ vahelisele kokkuleppele 27.06.2017 nr 5-1.-/88-3 on alates 10.07.2017.a. tunnistatud kehtetuks Harju maakonna bussiliini luba nr...

Nr. 242 bussiliin Tallinn - Kuusalu lõpetatakse

Vastavalt MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja M.K.Reis-X OÜ vahelisele kokkuleppele 27.06.2017 nr 5-1.-/88-3 on alates 10.07.2017.a. tunnistatud kehtetuks Harju maakonna bussiliini luba nr...

Reedel, 23. juunil on võidupüha puhul Eestis lipupäev ja kuna jaaniööl lippe ei langetata, lehvivad lipud ka jaanipäeval laupäeval. 23. juunil heisatakse Eesti lipud kõikidele elu-, äri- ja...

Reedel ja laupäeval lehvivad Eesti lipud

Reedel, 23. juunil on võidupüha puhul Eestis lipupäev ja kuna jaaniööl lippe ei langetata, lehvivad lipud ka jaanipäeval laupäeval. 23. juunil heisatakse Eesti lipud kõikidele elu-, äri- ja...

Neeme Kool pakub tööd inglise keele õpetajale Töö sisuks on inglise keele õpetamine II-VI klassini Tööle asumise aeg: 25.08.2017 Ametikoha suurus: 0,45 ametikohta, mida...

Neeme kool pakub tööd inglise keele õpetajale

Neeme Kool pakub tööd inglise keele õpetajale Töö sisuks on inglise keele õpetamine II-VI klassini Tööle asumise aeg: 25.08.2017 Ametikoha suurus: 0,45 ametikohta, mida...

Jõelähtme vald taotleb vee erikasutusluba paisutuse jätkamiseks Linnamäe paisjärvel Jõelähtme Vallavolikogu otsustas esitada Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe...

Jõelähtme vald taotleb vee erikasutusluba paisutuse jätkamiseks Linnamäe paisjärvel

Jõelähtme vald taotleb vee erikasutusluba paisutuse jätkamiseks Linnamäe paisjärvel Jõelähtme Vallavolikogu otsustas esitada Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe...

Jõelähtme valla volikogu istung toimub vallamajas  15. juunil algusega kell  15:15 . Volikogu istungi päevakorras on: 1. Vee erikasutusloa taotlemine paisutuse...

Jõelähtme vallavolikogu istungi teade

Jõelähtme valla volikogu istung toimub vallamajas  15. juunil algusega kell  15:15 . Volikogu istungi päevakorras on: 1. Vee erikasutusloa taotlemine paisutuse...

Vaid veerand Jõelähtme valla majapidamisi on teada andnud, et soovib kaasaegset internetiühendust. Õnneks on veel antud aega registreeruda. Lairibaühendus on valguskaablil põhinev...

Registreerige lairibaühendusega liitumise soov!

Vaid veerand Jõelähtme valla majapidamisi on teada andnud, et soovib kaasaegset internetiühendust. Õnneks on veel antud aega registreeruda. Lairibaühendus on valguskaablil põhinev...

Maanteeametil on valminud strateegiline mürakaart, mis on avalikustatud Maanteeameti kodulehe aadressil https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart-2017 . ...

Mürakaarti avalikustamise teade

Maanteeametil on valminud strateegiline mürakaart, mis on avalikustatud Maanteeameti kodulehe aadressil https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart-2017 . ...

Loo aleviku ja Saha küla vahele rajati kergliiklustee Laupäeval, 3. juunil kell 15.00 toimub IX Loo laada raames Loo aleviku ja Saha küla vahele rajatud kergliiklustee pidulik avamine. ...

Loo aleviku ja Saha küla vahele rajati kergliiklustee

Loo aleviku ja Saha küla vahele rajati kergliiklustee Laupäeval, 3. juunil kell 15.00 toimub IX Loo laada raames Loo aleviku ja Saha küla vahele rajatud kergliiklustee pidulik avamine. ...

Jõelähtme valla Noortevolikogu koosolek toimub 7. juunil algusega kell 18:00. Toimumis koht on Jõelähtme Vallavalitsuse hoones volikogu saalis. Päevakord: Päevakorra kinnitamine ...

Jõelähtme valla Noortevolikogu koosolek 7. juunil

Jõelähtme valla Noortevolikogu koosolek toimub 7. juunil algusega kell 18:00. Toimumis koht on Jõelähtme Vallavalitsuse hoones volikogu saalis. Päevakord: Päevakorra kinnitamine ...

  Teatame kurbusega, et lahkus armastatud ja austatud abikaasa, isa, vanaisa ja vana-vanaisa       Agu Kööp (02.02 1937 - 29.05.2017) ...

In memoriam AGU KÖÖP

  Teatame kurbusega, et lahkus armastatud ja austatud abikaasa, isa, vanaisa ja vana-vanaisa       Agu Kööp (02.02 1937 - 29.05.2017) ...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, 10916 Harju maakond) 15.03.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle...

Õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, 10916 Harju maakond) 15.03.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle...

Jäägriabi OÜ  tegeleb metsloomade ja lindudega seotud probleemidega. Aitame metsa tagasi linna, asulasse või koduaeda sattunud metsloomi. Koristame teedelt auto alla jäänud või muul...

Metsaloomade ja lindudega seotud probleemid lahendab Jäägriabi

Jäägriabi OÜ  tegeleb metsloomade ja lindudega seotud probleemidega. Aitame metsa tagasi linna, asulasse või koduaeda sattunud metsloomi. Koristame teedelt auto alla jäänud või muul...