Üksikelamu kasutusloa taotlemiseks vajaminev dokumentatsioon

Üksikelamu kasutusloa taotlemine

 

1. Tuleb täita järgmised dokumendid:

•             Kasutusloa taotlus

•             Ehitise ülevaatuse akt

 

 

2. Tuleb ette valmistada järgmised dokumendid:

•             pädeva omanikujärelevalve poolt allkirjastatud ehitusdokumentatsioon.
              Selle puudumisel ehitusaudit

•             hoone elektripaigaldise audit

•             hoone gaasipaigaldise audit (gaasi olemasolul)

•             hoone energiamärgis, kui ehitusluba on väljastatud peale 1.05.2009

•             sundventilatsiooni mõõdistus

 

3. Tuleb tasuda:

•             riigilõiv (30.- eurot Jõelähtme vallavalitsuse a/a EE181010002018903006), esitada selle tasumist tõendav dokument

 

4. Eelpoolnimetatud dokumendid toimetada vallavalitsusse. 10 päeva jooksul võtab Teiega ühendust päästeametnik ning teostab omapoolse maja ülevaatuse. Talle tuleb  esitada maja projekt ning ehitise ülevaatuse akt.  Oluline on ka projektijärgse tuletõrje veevõtukoha olemasolu.

 

5. Tuleb hoone ülevaatuseks kohale kutsuda valla ehitusnõunik (6054883) ning esitada talle päästeametniku poolt allkirjastatud ehitise ülevaatuse akt. Lisaks kontrollitakse hoone ülevaatuse käigus järgmiste dokumentide olemasolu:

•             Prügikäitlemise leping

•             heitveemahuti või puhastusseadme sertifikaat

•             veetarbimise leping

•             heitveekäitlemise leping

•             elektritarbimise leping

 

Kui kõik on korras, väljastatakse kasutusluba kahe nädala jooksul.