26.03.18

2018. aastal on Jõelähtme valla kohalik toimetulekupiir perekonna esimese liikme kohta 210 eurot, alaealiste laste kohta 252 eurot ning perekonna iga järgneva liikme kohta 168 eurot. Sotsiaaltoetusi on õigustatud saama perekonnad, kellel jääb pärast eluasemekulude tasumist kätte vähem raha äraelamiseks, kui on toimetulekupiir. Sissetulekutena võetakse arvesse töötasu, elatist, töövõimetoetust, pensione ja peretoetusi. Peretoetust ei arvestata lasteaiakulude hüvitamisel.

 

Näiteid perekonna toimetulekupiiri arvestamisest:

1 täiskasvanu + 1 laps = toimetulekupiir 462 eurot

2 täiskasvanut + 1 laps = 630 eurot

1 täiskasvanu + 2 last = 714 eurot

2 täiskasvanut + 2 last = 882 eurot

1 täiskasvanu + 3 last = 966 eurot

2 täiskasvanut + 3 last = 1134 eurot.

Kui vastava pereliikmete arvu korral jääb perekonnal pärast eluasemekulude tasumist kätte väiksem summa, kui on ülaltoodud näites märgitud, on perekonnal õigus sotsiaaltoetustele.

Lisainfo: sotsiaalnõunik Pilleriin Kurg, tel 6054 860, pilleriin.kurg@joelahtme.ee või www.joelahtme.ee

Toimetaja: KALEV ALGO