28.06.17

Meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" 

 

Projekt "Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas"

Projekti number: 2014-2020.2.02.16-0028

Projekti periood: 01.02.2017-31.01.2019

Projekti maksumus kokku: 288 700 eurot, millest ESF toetus on 222 175 eurot.

 

Projekti eesmärk on tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise Jõelähtme, Kose ja Kuusalu vallas. Projekti raames osutatakse kahe aasta vältel tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust piirkonnas kuuekümnele tööealisele abivajajale.

 

Projekti tulemusel:

  • on tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust osutatud vähemalt 60le kliendile;
  • teenus on aidanud tööl püsida või tööle asuda vähemalt 24 kliendil;
  • piirkonnas on välja arendatud tööealisele erivajadusega inimesele suunatud tugiisku ja isikliku abistaja teenus;
  • piirkonnas on tekkinud tugev võrgustik tugiisikutest ja isiklikest abistajatest, kes vajadusel tegutsevad ka vallapiire ületavalt;
  • on ühtlustatud isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse pakkumise korrad osalevates omavalitsustes;
  • on omandatud kogemus teenuste omavahelisel integreerimisel.

 

 

Toimetaja: MIHKEL TOOMSE