Uusküla küla aiandusühistute Atlantika, Tammiku, Paala, Haava, Meedik ja Veteran detailplaneeringute menetluste lõpetamine ja korralduste kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 18.01.2018 vastu korralduse nr 76 "Uusküla aiandusühistute Atlantika, Tammiku, Paala, Haava, Meedik ja Veteran detailplaneeringute menetluste lõpetamine ja korralduste kehtetuks tunnistamine".