Liivamäe küla Vanasauna 2 maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanasauna tee 36 osas.  30. jaanuaril 2019 esitas Liivamäe küla Vanasauna tee 36 kinnistu omanik...

Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 otsusega nr 41 „Jõelähtme valla Liivamäe küla Vanasauna 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanasauna tee 36 kinnistu osas

Liivamäe küla Vanasauna 2 maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanasauna tee 36 osas.  30. jaanuaril 2019 esitas Liivamäe küla Vanasauna tee 36 kinnistu omanik...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2007 otsusega nr 176  kehtestati Neeme küla Toomari II kinnistu detailplaneering. Neeme küla Tanuma tee 28 ja Tanuma tee 30 kinnistute omanikud on esitanud...

Neeme küla Toomari II kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tanuma tee 28 ja Tanuma tee 30 kinnistute vahelise piiri kulgemise ning nimetatud kinnistute vahelist piiri ümbritseva ehituskeelutsooni osas

Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2007 otsusega nr 176  kehtestati Neeme küla Toomari II kinnistu detailplaneering. Neeme küla Tanuma tee 28 ja Tanuma tee 30 kinnistute omanikud on esitanud...

28.08.2018 esitasid Uusküla Nuudi tee 16 ja Kiviloo tee 2 kinnistute omanikud Jõelähtme vallavalitsusele avalduse, millega soovivad Jõelähtme vallavolikogu 25.11.2008 otsusega nr 407 „Uusküla küla...

Uusküla küla Pakti, Matsu III ja Madise IV maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Nuudi tee 16 ja Kiviloo tee 2 kinnistute osas

28.08.2018 esitasid Uusküla Nuudi tee 16 ja Kiviloo tee 2 kinnistute omanikud Jõelähtme vallavalitsusele avalduse, millega soovivad Jõelähtme vallavolikogu 25.11.2008 otsusega nr 407 „Uusküla küla...

08.08.2018 esitas Jägala küla Kassi tee 4 kinnistu omanik Jõelähtme vallavalitsusele avalduse, millega soovib Jõelähtme vallavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 81 „Jõelähtme valla Jägala küla Kassi...

Jõelähtme Vallavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 81 „Jõelähtme valla Jägala küla Kassi maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga Kassi tee 4 kinnistule määratud kanalisatsioonilahenduse ja katusekalde osas

08.08.2018 esitas Jägala küla Kassi tee 4 kinnistu omanik Jõelähtme vallavalitsusele avalduse, millega soovib Jõelähtme vallavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 81 „Jõelähtme valla Jägala küla Kassi...

Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2003 otsusega nr 48 kehtestati Vibeliku tee 15-21A ja sellega külgneva maa-ala detailplaneering. Jõelähtme vald, kui planeeringu koostamise korraldaja soovib Vahe...

Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2003 otsuse nr 48 „Jõelähtme valla Vibeliku tee 15-21A ja sellega külgneva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ osaline kehtetuks tunnistamine Vahe tee 5 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2003 otsusega nr 48 kehtestati Vibeliku tee 15-21A ja sellega külgneva maa-ala detailplaneering. Jõelähtme vald, kui planeeringu koostamise korraldaja soovib Vahe...

Jõelähtme Vallavolikogu 29.01.2008 otsusega nr 308  kehtestati Jõelähtme valla Loo aleviku Oja ja Allikate kinnistute detailplaneering. Arvestades, et detailplaneeringu kehtestamisest on...

Jõelähtme Vallavolikogu 29.01.2008 otsusega nr 308 “Loo aleviku Oja ja Allikate kinnistute detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 29.01.2008 otsusega nr 308  kehtestati Jõelähtme valla Loo aleviku Oja ja Allikate kinnistute detailplaneering. Arvestades, et detailplaneeringu kehtestamisest on...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.09.2005 otsusega nr 243  kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Kolli 10 ja Laigari 8 maaüksuste detailplaneering. Neeme küla Laigariranna ja Laigarikuuse...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.09.2005 otsusega nr 243 “Neeme küla Kolli 10 ja Laigari 8 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Laigariranna ja Laigarikuuse kinnistute vahelise piiri kulgemise osas

Jõelähtme Vallavolikogu 26.09.2005 otsusega nr 243  kehtestati Jõelähtme valla Neeme küla Kolli 10 ja Laigari 8 maaüksuste detailplaneering. Neeme küla Laigariranna ja Laigarikuuse...

Jõelähtme Vallavolikogu 21.06.2018 otsuse nr 88 vastuvõtmise järgselt ilmnes, et detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine üksnes detailplaneeringuga määratud ehituskeeluala osas ei võimalda...

Jõelähtme Vallavolikogu 24.04.2004 otsusega nr 14 „Jõelähtme valla Uusküla küla Liiva I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise (Jõelähtme Vallavolikogu 21.06.2018 otsus nr 88) otsuse muutmine

Jõelähtme Vallavolikogu 21.06.2018 otsuse nr 88 vastuvõtmise järgselt ilmnes, et detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine üksnes detailplaneeringuga määratud ehituskeeluala osas ei võimalda...

 Jõelähtme Vallavolikogu 26.03.2002 otsusega nr 19  kehtestati Jõelähtme valla Loo aleviku Saha tee 19 maaüksuse detailplaneering. Loo aleviku Saha tee 19b kinnistu omanik on esitanud...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.03.2002 otsusega nr 19 “Loo aleviku Saha tee 19 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Saha tee 19b kinnistu osas

 Jõelähtme Vallavolikogu 26.03.2002 otsusega nr 19  kehtestati Jõelähtme valla Loo aleviku Saha tee 19 maaüksuse detailplaneering. Loo aleviku Saha tee 19b kinnistu omanik on esitanud...

Jõelähtme vallavolikogu võttis 17.05.2018 vastu otsuse nr 73 „Jõelähtme Vallavolikogu 03.09.2009 otsusega nr 527 "Kostivere aleviku Kasemetsa 12 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"...

Kostivere aleviku Kasemetsa 12 maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kasemetsa tee 8 ja Kasemetsa tee 10 veevarustuse lahenduse osas

Jõelähtme vallavolikogu võttis 17.05.2018 vastu otsuse nr 73 „Jõelähtme Vallavolikogu 03.09.2009 otsusega nr 527 "Kostivere aleviku Kasemetsa 12 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"...

Jõelähtme vallavolikogu võttis 17.05.2018 vastu otsuse nr 72 „Jõelähtme Vallavolikogu 27.11.2001 otsusega nr 75 "Loo aleviku Keldri 1 ja Keldri 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"...

Loo aleviku Keldri 1 ja Keldri 2 maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Liivakandi tee 7 ja Liivakandi tee 9 kinnistute osas

Jõelähtme vallavolikogu võttis 17.05.2018 vastu otsuse nr 72 „Jõelähtme Vallavolikogu 27.11.2001 otsusega nr 75 "Loo aleviku Keldri 1 ja Keldri 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"...

Jõelähtme Vallavolikogu 24.10.2000 otsusega nr 56 kehtestati Jõelähtme valla Iru küla Klaokse maaüksuse detailplaneering. Iru küla Klaokse tn 1, Klaokse tn 2, Klaokse tn 3, Klaokse tn 4, Klaokse tn...

Jõelähtme Vallavolikogu 24.10.2000 otsusega nr 56 “Iru küla Klaokse maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Klaokse tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kinnistutele detailplaneeringuga määratud ehituskeelualade osas

Jõelähtme Vallavolikogu 24.10.2000 otsusega nr 56 kehtestati Jõelähtme valla Iru küla Klaokse maaüksuse detailplaneering. Iru küla Klaokse tn 1, Klaokse tn 2, Klaokse tn 3, Klaokse tn 4, Klaokse tn...

Jõelähtme Vallavolikogu 25.04.2000 otsusega nr 14 kehtestati Jõelähtme valla Uusküla küla LIIVA I maaüksuse detailplaneering. Uusküla Liiva tee 8 kinnistu omanikud on esitanud taotluse...

Jõelähtme Vallavolikogu 25.04.2000 otsusega nr 14 “Jõelähtme valla Uusküla küla LIIVA I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Liiva tee 8 kinnistule detailplaneeringuga määratud ehituskeeluala osas

Jõelähtme Vallavolikogu 25.04.2000 otsusega nr 14 kehtestati Jõelähtme valla Uusküla küla LIIVA I maaüksuse detailplaneering. Uusküla Liiva tee 8 kinnistu omanikud on esitanud taotluse...

Jõelähtme Vallavolikogu 27.11.2001 otsusega nr 75 kehtestati Jõelähtme valla Loo aleviku Keldri 1 ja Keldri 2 maaüksuse detailplaneering. Loo aleviku Liivakandi tee 7 ja Liivakandi tee 9...

Loo aleviku Keldri 1 ja Keldri 2 maaüksuse detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõu avalik väljapanek

Jõelähtme Vallavolikogu 27.11.2001 otsusega nr 75 kehtestati Jõelähtme valla Loo aleviku Keldri 1 ja Keldri 2 maaüksuse detailplaneering. Loo aleviku Liivakandi tee 7 ja Liivakandi tee 9...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 18.01.2018 vastu korralduse nr 76 "Uusküla aiandusühistute Atlantika, Tammiku, Paala, Haava, Meedik ja Veteran detailplaneeringute menetluste lõpetamine ja...

Uusküla küla aiandusühistute Atlantika, Tammiku, Paala, Haava, Meedik ja Veteran detailplaneeringute menetluste lõpetamine ja korralduste kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 18.01.2018 vastu korralduse nr 76 "Uusküla aiandusühistute Atlantika, Tammiku, Paala, Haava, Meedik ja Veteran detailplaneeringute menetluste lõpetamine ja...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.06.2001 otsusega nr 45 kehtestati Jõelähtme valla Ihasalu küla PRII MAAT I maaüksuse detailplaneering. Ihasalu küla Prii tee 2, 10 ja 12 omanikud on esitanud taotluse...

Ihasalu Prii MAAT I osaline kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 26.06.2001 otsusega nr 45 kehtestati Jõelähtme valla Ihasalu küla PRII MAAT I maaüksuse detailplaneering. Ihasalu küla Prii tee 2, 10 ja 12 omanikud on esitanud taotluse...

Jõelähtme Vallavolikogu 25.04.2000 otsusega nr 14 kehtestati Jõelähtme valla Uusküla küla LIIVA I maaüksuse detailplaneering. Uusküla Nuudi tee 22 ja Nuudi tee 24 kinnistute omanikud on esitanud...

Uusküla Liiva I maaüksuse detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 25.04.2000 otsusega nr 14 kehtestati Jõelähtme valla Uusküla küla LIIVA I maaüksuse detailplaneering. Uusküla Nuudi tee 22 ja Nuudi tee 24 kinnistute omanikud on esitanud...

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 17.08.2017 vastu otsuse nr 474 "Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2004 otsuse nr 116 „Jõelähtme valla Saha küla Kärsa maaüksuse II maatüki detailplaneeringu...

Saha küla Kärsa maaüksuse II maatüki detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine planeeringuala põhja- ja kirdepiirile määratud 5 meetri laiuse hoonestuskeeluala osas

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 17.08.2017 vastu otsuse nr 474 "Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2004 otsuse nr 116 „Jõelähtme valla Saha küla Kärsa maaüksuse II maatüki detailplaneeringu...

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 458 "Jõelähtme Vallavolikogu 28.06.2005 otsusega nr 216 "Haljava küla Tominga maaüksuse osa detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Haljava küla Tominga maaüksuse osa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Toominga tee 4, 6 ja 8 maaüksuste osas

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 458 "Jõelähtme Vallavolikogu 28.06.2005 otsusega nr 216 "Haljava küla Tominga maaüksuse osa detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 459 "Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 224 „Liivamäe küla Erma maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Liivamäe küla Erma maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Erma tee 18 maaüksuse osas

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 459 "Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 224 „Liivamäe küla Erma maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...