Eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada kuni 23.05.2017 e-posti aadressil: leeles.lilleorg@joelahtme.ee

Haapse küla Strandhofi maaüksuse detailplaneeringu osa Naudingu maaüksuse I detailplaneeringu kehtestamine kehtetuks tunnistamine

Eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada kuni 23.05.2017 e-posti aadressil: leeles.lilleorg@joelahtme.ee

25.01.2017 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 30.06.2009 otsusega nr 514 algatatud Loo aleviku Põldma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Loo aleviku Põldma kinnistu ja lähiala detailplaneering

25.01.2017 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 30.06.2009 otsusega nr 514 algatatud Loo aleviku Põldma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Manniva küla Tammenõlva kinnistu omanik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, millega soovitakse muuta osaliselt maakasutuse otstarve ärimaaks ja rajada puhkeküla majutusega kuni...

Manniva küla Tammenõlva kinnistu detailplaneering

Manniva küla Tammenõlva kinnistu omanik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, millega soovitakse muuta osaliselt maakasutuse otstarve ärimaaks ja rajada puhkeküla majutusega kuni...

Kostiranna küla Pilliroo maaüksuse omanik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, millega soovitakse muuta alal kehtivat Lepiku-Mihkli maaüksuse osalist detailplaneeringut ja...

Kostiranna küla Pilliroo maaüksuse detailplaneering

Kostiranna küla Pilliroo maaüksuse omanik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, millega soovitakse muuta alal kehtivat Lepiku-Mihkli maaüksuse osalist detailplaneeringut ja...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 16.02.2017 vastu korralduse nr 204 „Jõelähtme Vallavalitsuse 13.06.2013 korraldusega nr 369 „Jõesuu Peetri talu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise...

Jõesuu Peetri talu maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 16.02.2017 vastu korralduse nr 204 „Jõelähtme Vallavalitsuse 13.06.2013 korraldusega nr 369 „Jõesuu Peetri talu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 16.02.2017 vastu korralduse nr 203 „Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 otsusega nr 248 „Neeme küla Neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla...

Neeme küla Neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla Kägala kinnistute detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 16.02.2017 vastu korralduse nr 203 „Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 otsusega nr 248 „Neeme küla Neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 09.02.2017 vastu korralduse nr 153 „Jõelähtme Vallavalitsuse 22.08.2007 korraldusega nr 519 „Neeme küla Neeme sadama kinnistu detailplaneeringu koostamise...

Neeme küla Neeme sadama kinnistu detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 09.02.2017 vastu korralduse nr 153 „Jõelähtme Vallavalitsuse 22.08.2007 korraldusega nr 519 „Neeme küla Neeme sadama kinnistu detailplaneeringu koostamise...

22.11.2016 esitati Jõelähtme Vallavalitsusele taotlus lõpetada Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 otsusega nr 248 „Neeme küla neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla Kägala...

Neeme küla neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla Kägala kinnistute detailplaneering

22.11.2016 esitati Jõelähtme Vallavalitsusele taotlus lõpetada Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 otsusega nr 248 „Neeme küla neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla Kägala...

15.12.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 17.12.2002 korraldusega nr 552 algatatud Loo aleviku Vesiveski ja Kukela maaüksuste detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Loo aleviku Vesiveski ja Kukela maaüksuste detailplaneering

15.12.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 17.12.2002 korraldusega nr 552 algatatud Loo aleviku Vesiveski ja Kukela maaüksuste detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

12.12.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 71 algatatud Haapse küla Strandhofi ja Männikäbi maaüksuste detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Haapse küla Strandhofi ja Männikäbi maaüksuste detailplaneering

12.12.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 71 algatatud Haapse küla Strandhofi ja Männikäbi maaüksuste detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 16.02.2017 vastu otsuse nr 421 "Jõelähtme Vallavolikogu 30.03.2004 otsuse nr 98 "Jõelähtme valla Neeme küla Pangari I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"...

Neeme küla Pangari I maaüksuse detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 16.02.2017 vastu otsuse nr 421 "Jõelähtme Vallavolikogu 30.03.2004 otsuse nr 98 "Jõelähtme valla Neeme küla Pangari I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"...

03.01.2017 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2009 otsusega nr 454 algatatud Haapse küla Naudingu maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme Vallavalitsus...

Haapse küla Naudingu maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

03.01.2017 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2009 otsusega nr 454 algatatud Haapse küla Naudingu maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme Vallavalitsus...

01.11.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 17.10.2013 korraldusega nr 624 algatatud Koila küla Roosimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Koila küla Roosimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering

01.11.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 17.10.2013 korraldusega nr 624 algatatud Koila küla Roosimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 13.10.2016 vastu otsuse nr 387 „Uusküla küla pump-hüdroakumulatsioon elektrijaama detailplaneeringu vastu võtmata jätmine ning selle detailplaneeringu menetlemise...

Uusküla küla pump-hüdroakumulatsioon elektrijaama detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 13.10.2016 vastu otsuse nr 387 „Uusküla küla pump-hüdroakumulatsioon elektrijaama detailplaneeringu vastu võtmata jätmine ning selle detailplaneeringu menetlemise...

27.06.2016 esitas huvitatud isiku volitatud esindaja avalduse Haapse küla SÜ Kabris krunt nr 27 kinnistu koos juurdepääsuteega detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks ja algatamise otsuse...

Haapse küla SÜ Kabris krunt nr 27 kinnistu koos juurdepääsuteega detailplaneering

27.06.2016 esitas huvitatud isiku volitatud esindaja avalduse Haapse küla SÜ Kabris krunt nr 27 kinnistu koos juurdepääsuteega detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks ja algatamise otsuse...

03.08.2016 esitas kinnistute omanik avalduse Neeme küla Lääne I ja Lääne 2 kinnistute detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks ja algatamise korralduse tühistamiseks. Jõelähtme Vallavalitsus...

Neeme küla Lääne I ja Lääne 2 kinnistute detailplaneering

03.08.2016 esitas kinnistute omanik avalduse Neeme küla Lääne I ja Lääne 2 kinnistute detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks ja algatamise korralduse tühistamiseks. Jõelähtme Vallavalitsus...

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 11.08.2016 vastu otsuse nr 370 „Jõelähtme Vallavolikogu 25.03.2008 otsuse nr 329 "Ülgase küla Jäätmaa I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine Jäätmaa I...

Ülgase küla Jäätmaa I maaüksuse detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 11.08.2016 vastu otsuse nr 370 „Jõelähtme Vallavolikogu 25.03.2008 otsuse nr 329 "Ülgase küla Jäätmaa I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine Jäätmaa I...

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 11.08.2016 vastu otsuse nr 371 „Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2010 otsuse nr 56 "Ülgase küla Jäätmaa II maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks...

Ülgase küla Jäätmaa II maaüksuse detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 11.08.2016 vastu otsuse nr 371 „Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2010 otsuse nr 56 "Ülgase küla Jäätmaa II maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks...

17.05.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 26.01.2004 korraldusega nr 40 algatatud Neeme küla Kaldaaluse 4 maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Neeme küla Kaldaaluse 4 maaüksuse detailplaneering

17.05.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 26.01.2004 korraldusega nr 40 algatatud Neeme küla Kaldaaluse 4 maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 16.06.2016 vastu otsuse nr 342 „Jõelähtme Vallavolikogu 29.09.2011 otsuse nr 221 "Neeme küla Mardi 8 kinnistu koos juurdepääsuteega detailplaneeringu kehtestamine"...

Neeme küla Mardi 8 kinnistu koos juurdepääsuteega detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 16.06.2016 vastu otsuse nr 342 „Jõelähtme Vallavolikogu 29.09.2011 otsuse nr 221 "Neeme küla Mardi 8 kinnistu koos juurdepääsuteega detailplaneeringu kehtestamine"...