19.05.16

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda medaliga gümnaasiumi või põhi-või huvikooli kiitusega lõpetanud isik, isiku lapsevanem, eestkostja, isiku hooldamisele võtja või haridusasutus.

 

Medaliga lõpetanu toetust saab taotleda kui isik on lõpetanud medaliga Jõelähtme valla kooli. Samuti saab toetust taotleda isiku nimel, kes on elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuarist ja lõpetanud medaliga mõne teise omavalitsuse kooli.

 

Kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda isiku nimel, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuarist, olenemata sellest, kus piirkonnas isik koolis käib.

 

Medaliga ning kiitusega toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus hiljemalt 3 kuu jooksul peale medaliga/kiitusega kooli lõpetamist. Avaldusele lisatakse kooli tõend.

 

Jõelähtme valla eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

 

Medaliga/kiituskirjaga kooli lõpetanu toetuse saamise avaldus

 

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA