10.02.16
  1. Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri
  2. Jõelähtme valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine
  3. Jäätmeveo hinnakiri
  4. Ühismahuti kasutemise kokkulepe

 

Vastavalt korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni 26.03.2013 lepingule on Eesti Keskkonnateenused AS-le antud ainuõigus teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamist Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas kuni 31.12.2016.

 

Reovee või õli sisaldavate vedeljäätmete äravedu paakautoga. 
Töid on võimalik teostada kuni 30 meetri kauguselt ja kuni 8 meetri sügavuselt. Vedeljäätmete kogumiseks pakub Ragn-Sells ka erineva suurusega mahuteid suurusega alates 1m3.  Reovesi reeglina purgitakse eeltöötlemiseks reoveepuhastusseadmetesse. Õli sisaldavad jäätmed läbivad eeltöötluse ning seejärel segatakse nad jäätmekütuseks, mida kasutatakse tootmisettevõtete energiatarbe rahuldamiseks.
Infotelefon 15155, info@ragnsells.ee

Toimetaja: KALEV ALGO