3.01.19

Detsembrikuu volikogu istungil muudeti perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise korda, mille kohaselt makstakse koolitoetust ka kutsekeskharidust omandavatele õpilastele.

Koolitoetust on õigust taotleda käesoleval õppeaastal kutsekeskharidust omandava kuni 20. aastase õpilase (k.a) eest vanemal, eeskostjal, lapse hooldamisele võtjal või 18.-20. aastasel noorukil (k.a) perioodil 1.01.2019 - 31.03.2019. Antud toetus makstakse välja hiljemalt 30.04.2019.

Koolitoetuse suurus on 100 eurot õppeaastas.

Toetuse saamise tingimuseks on, et rahvastikuregistri andmetel on:

  • vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ning õpilane on Jõelähtme valla elanik enne õppeaasta algust või
  • õpilane ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne õppeaasta algust ning on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga;

Koolitoetust makstakse välja juhul, kui taotleja leibkonna liikmed ei oma võlgnevust Jõelähtme valla ees.

Koolitoetuse taotlemiseks esitab vanem, eeskostja, lapse hooldamisele võtja või 18.-20. aastane nooruk vallavalitsusele avalduse (kantselei@joelahtme.ee, tavapostiga või vallavalitsuses koha peal).

 

Koolitoetust makstakse üldhariduskoolis õppiva (v.a ranitsatoetuse saajad) ja kutsekoolis kutsekeskharidust omandava kuni 20. aastase õpilase (k.a) eest vanemale, eestkostjale, lapse hooldamisele võtjale või 18.-20. aastasele õpilasele (k.a) üks kord igal õppeaastal tingimusel, et rahvastikuregistri andmetel on:

  1. vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ning laps on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik enne õppeaasta algust või
  2. laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne õppeaasta algust ning on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga;

Koolitoetuse saamise puhul on oluliseks kriteeriumiks rahvastikuregistri järgne elukoht Jõelähtme vallas. Koolitoetust on õigus saada olenemata valitud üldhariduskoolist. Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem esmakordsel taotlemisel avalduse hiljemalt 3 kuu jooksul pärast õppeaasta algust, järgnevatel õppeaastatel makstakse toetus välja avaldust esitamata eeldusel, et andmed on jäänud samaks.

Koolitoetuse suurus on 100 eurot õppeaastas. Koolitoetus makstakse välja alates 15. septembrist 30 kalendripäeva jooksul.

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

Avaldus ranitsatoetuse / koolitoetuse taotlemiseks

Toimetaja: KALEV ALGO