19.05.16

Koduteenus on Jõelähtme Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti. Koduteenust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja teenuse taotlemise ajal registreeritud Jõelähtme vald ja kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vallas ning kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel. Koduteenust ei osutata isikule, kellele on määratud hooldaja või sotsiaaltoetus teenuse ostmiseks.

Koduteenused on:
1) eluaseme korrastamine isikule kuuluvate vahenditega;
2 riiete korrastamine (triikimine, parandamine või parandamise korraldamine) ja pesemine või pesemise korraldamine;
3) abistamine küttematerjali tuppa toomisel, kütmisel ja tuha väljaviimisel;
4) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ostmine lähimast müügikohast; toiduainete tuppa toomine hoidlast;
5) abistamine toidu valmistamisel;
6) abistamine vee tuppa toomisel;
7) terviseabi korraldamine;
8) muu asjaajamine ja abistamine ühekordsetel asjaajamistel.

Koduteenuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik avaldus, mille võib esitada nii teenuse taotleja, tema seaduslik esindaja, perearst kui ka sotsiaaltöötaja. Koduteenuse osutamise vajaduse väljaselgitamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist kodukülastuse, mille käigus hindab teenuse taotleja toimetulekuvõimet, selgitab välja teenuse osutamise soovitava algusaja, koha ja mahu. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalnõunik inimese toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.
Koduteenuse osutamise tunnihind on 3,50 eurot. Teenust osutatakse soodushinnaga 1,00 €/h isikutele kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid. Koduteenuse eest ei maksa isik, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui 2-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir, mis 2016.a. on 260 eurot.

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Taotluse koduteenuse saamiseks

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA