Koolitoetust makstakse kõigile üldhariduskoolide II-XII klassi õpilaste vanematele üks kord igal õppeaastal tingimusel, et: vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on...

100 eurot koolitoetust

Koolitoetust makstakse kõigile üldhariduskoolide II-XII klassi õpilaste vanematele üks kord igal õppeaastal tingimusel, et: vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on...

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.02.2018 korralduse nr 151 „Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis" alusel teostati alates 16.02.2018 Loo Keskkoolis teenistuslikku järelevalvet teemal...

Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.02.2018 korralduse nr 151 „Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis" alusel teostati alates 16.02.2018 Loo Keskkoolis teenistuslikku järelevalvet teemal...