Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 otsusega nr 291 otsustati muuta MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus haldusleping Jõelähtme valla ühistranspordi seadusest tulenevate ülesannete üleandmiseks. Sõlmitud haldusleping on kättesaadav SIIT, Lisa 1.

Jõelähtme Vallavolikogu 14.01.2016 otsusega nr 279 otsustati sõlmida  haldusleping Skylines Iru Vara OÜ-ga ja OÜ SILD Iru küla Klaukse maaüksuse ja Põldma maaüksuse I maatüki detailplaneeringute kohaste avalikult kasutatava teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja tehnovõrkude välja ehitamiseks. Sõlmitud haldusleping ja analüüs on kättesaadav SIIT.