19.01.18

LOO KESKKOOLI JUURDEEHITUSE PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANDE KOOSTAMISE JA PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISE KOMISJON

(alus: Vallavalitsuse 16.03.2017 korraldus nr 292)

Liikmed:

 • Carmen Viherpuu
 • Ants Rebane
 • Martti Taidre
 • Väino Haab
 • Allar-Reinhold Veelmaa
 • Silja Risti
 • Hilda Männik
 • Jüri Paavel
 • Andrus Sepp
 • Elle Himma
 • Mari Lepp
 • Priit Põldma

 

 

Toimetaja: KALEV ALGO