24.01.17
 • Vallaleht Jõelähtme ilmub alates 1996-st aastast.
 • Trükiarv on 3000 eksemplari.
 • Vallaeht on värviline, kuni 12 lehekülge, formaat A3.
 • Vallaleht Jõelähtme ilmub igakuiselt, 12 korda aastas.
 • Vallalehte levitatakse otsepostitusega, kanne toimub Eesti Posti vahendusel kõikidesse vallas registreeritud postkastidesse (Eesti Posti registris on kõik postkastid, kuhu on lähiminevikus edatatud kirju, ajalehti vms.). 
 • Jõelähtme valla elanikele on vallaleht tasuta.
 • Kaastööd palume saata aadressile merike.metstak@joelahtme.ee või ajaleht@joelahtme.ee
 • Kaastundeavaldused ja õnnitlused saata aadressile merike.metstak@joelahtme.ee või ajaleht@joelahtme.ee. Tasuline reklaam saata aadressile myyk@harjuelu.ee
 •  
 • Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202, Harjumaa.
 • Toimetaja Merike Metstak, tel 605 4865, 527 8870.
Toimetaja: MERIKE METSTAK