« Tagasi

Ohtlike jäätmete kogumisring 18. november 2017

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 18. november 2017

Esmakordselt toimub ka eraldi eterniidi kogumisring 18 novembril 2017

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonna.

Vallavalitsus korraldab sügisese ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid saab üle anda tasuta.

Üle saab anda: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, kasutamata tulekustuteid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid.

Kogumisauto liigub 18. novembril:

            10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel

10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures

11.25–11.45 Maardu külas vana  kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil

11.55–12.15 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)

12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures

13.00–13.15 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)

13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees

14.15–14.30 Neeme külas poe kõrval pakendikastide juures

14.45–15.00 Manniva külas küla keskel kastani all

15.15- 15.30 Rebala küla, bussijaama taga

15.45–16.00 Ülgase külas bussipeatuse platsil

16.15–16.30 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)

16.45–17.00 Uusküla külas külaplatsi juures (Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures)

 

Esmakordselt toimub ka eterniidi kogumisring. Ring toimub ohtlike jäätmete kogumisringist eraldi, kuid samal päeval! Eterniiti saab ära anda tasuta.

Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniidi ära toomise soovist tuleb teatada Jõelähtme vallavalitsust telefonil 60 54 887 või e- posti teel kantselei@joelahtme.ee. Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda (peatuspunktid toodud allpool) ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kilogrammides. Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 09.00 kuni 17.00. Etteregistreerimine lõpeb 17. novembril 2017 kell 14.00!

Eterniiti saab ära anda käsitsi ehk ise tuleb eterniit autosse laadida. Käsitsi ladustamisel palun selleks ka vastavalt valmistuda, autojuht eterniidi laadimisel kaasa ei aita.

Eterniidiauto peatuskohad ja ajad 18 novembril:

           10.00–10.20 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

           10.30–10.50 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)

           11.00- 11.20 Koogi külas Koogi poe kõrval kogumispunkti territooriumil

           11.30–11.50 Kaberneeme külas poe ees

           12.00–12.20 Neeme külas poe kõrval pakendikastide juures

           12.40–13.00 Uusküla külas külaplatsi juures (Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures)

Kogumispäeval jooksvate küsimuste korral palun pöörduda Kristjan Põldaasi poole mobiilinumbril 53 056 399