« Tagasi

Informatsioon riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 "Hajaasustuse programm" raames antud toetuste kohta

Jõelähtme Vallavalitsuse 06.09.2018 korraldusega nr 272 „Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotluste rahuldamine" otsustati rahuldatud ja tingimuslikult rahuldatud taotluste osas anda toetusi:

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus eurodes

Helmuth Haab

Nuudipere puurkaev

6500,00

Gerli Kelk

Kihu MÜ Jõelähtme küla veefiltrite paigaldus ja ühendamine

2006,38

Gerli Kelk

Kihu MÜ Jõelähtme küla kanalisatsioonisüsteem

4493,62

Eve Annus

Jõelähtme vald Ruu küla Kuriste talu

3521,52

Kairi Knuut

Veskimäe talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4212,16

Evi Lattik

Luha kinnistu (24504:003:0097) puurkaevu rajamine

1600,00

Riina Vahisalu

Eesti Vabariik, Harju maakond, Jõelähtme vald, Aruaru küla,
Ojakääru, 75225, veevarustussüsteemide rajamine

3372,78

Raul Nappa

Metsavahi tee 8 veevarustussüsteemi rajamine

4293,54