Täna, 17. jaanuaril 2019 kuulutab Maanteeamet Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Harju ja Raplamaa kõrvalteedel välja rasked ilmastikuolud. Seoses ilmaolude järskude muutustega, nagu temperatuuri...

Maanteeamet kuulutab välja rasked ilmaolud viie maakonna kõrvalteedel

Täna, 17. jaanuaril 2019 kuulutab Maanteeamet Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Harju ja Raplamaa kõrvalteedel välja rasked ilmastikuolud. Seoses ilmaolude järskude muutustega, nagu temperatuuri...

Lugupeetud aiandusühistud ja aiandusühistute liikmed Jõelähtme vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed aiandusühistud ja aiandusühistute liikmed, kes munitsipaalmaa rendilepingu alusel...

Selgitus seoses vallavara võõrandamise ettevalmistamisega

Lugupeetud aiandusühistud ja aiandusühistute liikmed Jõelähtme vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed aiandusühistud ja aiandusühistute liikmed, kes munitsipaalmaa rendilepingu alusel...

Detsembrikuu volikogu istungil muudeti perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise korda, mille kohaselt makstakse koolitoetust ka kutsekeskharidust omandavatele õpilastele. ...

Koolitoetust saavad taotleda ka kutsekeskharidust omandavad õpilased

Detsembrikuu volikogu istungil muudeti perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise korda, mille kohaselt makstakse koolitoetust ka kutsekeskharidust omandavatele õpilastele. ...

Alates 07. jaanuarist 2019 alustatakse Jõelähtme siseliini J16 teenindamist, et suurendada noorte huvitegevuse kättesaadavust õhtustel aegadel. Liini teenindatakse ainult koolipäevadel. Igal...

Alates 07.01.2019 alustab teenindamist liin J16

Alates 07. jaanuarist 2019 alustatakse Jõelähtme siseliini J16 teenindamist, et suurendada noorte huvitegevuse kättesaadavust õhtustel aegadel. Liini teenindatakse ainult koolipäevadel. Igal...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Uue liikluspinna nimetamine Kallavere külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

JÕELÄHTME SISELIINID 21.12.2018

JÕELÄHTME SISELIINID 21.12.2018

JÕELÄHTME SISELIINID 21.12.2018

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Uue liikluspinna nimetamine Saviranna külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete...

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja 17. detsembril 2018 toimuva kirjaliku enampakkumise järgneva kinnistu võõrandamiseks: Jõelähtme vald, Loo alevik, Vahe tee 14 aadressil asuv...

Kinnistu enampakkumine

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja 17. detsembril 2018 toimuva kirjaliku enampakkumise järgneva kinnistu võõrandamiseks: Jõelähtme vald, Loo alevik, Vahe tee 14 aadressil asuv...

Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala tänavune teema on ohtlikud jäätmed. Eesti võtab sel korral fookusesse hüljatud ja lagunevad autod ehk autoromud. Kuni 2. detsembrini viivad Eesti...

Lase autoromu ära viia

Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala tänavune teema on ohtlikud jäätmed. Eesti võtab sel korral fookusesse hüljatud ja lagunevad autod ehk autoromud. Kuni 2. detsembrini viivad Eesti...

1. jaanuarist 2018 jõustub uus rahvastikuregistri seadus ning üks oluline muudatus puudutab inimesi, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ega ole...

Muudatustest rahvastikuregistris

1. jaanuarist 2018 jõustub uus rahvastikuregistri seadus ning üks oluline muudatus puudutab inimesi, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ega ole...

Tulles vastu sõitjate soovidele toimuvad Jõelähtme valla koolibusside sõidugraafikutes alates 12. novembrist väikesed muudatused: J4 – peatused Kuusalu ja Jägala küla vahel kaovad ära ja...

Muudatused koolibussi sõidugraafikus alates 12.11.2018

Tulles vastu sõitjate soovidele toimuvad Jõelähtme valla koolibusside sõidugraafikutes alates 12. novembrist väikesed muudatused: J4 – peatused Kuusalu ja Jägala küla vahel kaovad ära ja...

Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul KMH avalik arutelu Wooluvabrik OÜ vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia...

Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul KMH avalik arutelu

Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul KMH avalik arutelu Wooluvabrik OÜ vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia...

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja 19. novembril 2018 toimuva suulise enampakkumise järgneva kinnistu võõrandamiseks: Jõelähtme vald, Loo alevik, Vahe tee 14 aadressil asuv kinnistu...

Kinnistu enampakkumine

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja 19. novembril 2018 toimuva suulise enampakkumise järgneva kinnistu võõrandamiseks: Jõelähtme vald, Loo alevik, Vahe tee 14 aadressil asuv kinnistu...

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonna. Vallavalitsus korraldab sügisese ohtlike jäätmete...

Sügisene ohtlike jäätmete ning eterniidi kogumisring toimub 17. november 2018

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonna. Vallavalitsus korraldab sügisese ohtlike jäätmete...

Läheneb Mittetulundustegevuse toetuse taotluste tähtaeg Traditsiooniliselt ootab vallavalitsus 1. novembriks mittetulundustegevuse toetuse taotlusi. Mittetulundustegevuse...

Lähenevad Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse ja mittetulundustegevuse toetuse taotluste tähtajad

Läheneb Mittetulundustegevuse toetuse taotluste tähtaeg Traditsiooniliselt ootab vallavalitsus 1. novembriks mittetulundustegevuse toetuse taotlusi. Mittetulundustegevuse...

Jõelähtme vallas hakkas 2015. aastal tegutsema noorte aktiivgrupp, kes avaldas valmisolekut tegutseda edasi noortevolikoguna ning tegi ettepaneku noortevolikogu moodustamiseks. Noortevolikogu...

Jõelähtme valla noortevolikogu II koosseisu valimised

Jõelähtme vallas hakkas 2015. aastal tegutsema noorte aktiivgrupp, kes avaldas valmisolekut tegutseda edasi noortevolikoguna ning tegi ettepaneku noortevolikogu moodustamiseks. Noortevolikogu...

Harju maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine ajahorsondini 2035+. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §373 lg 1 alusel koostatakse maakonna...

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek 01.10.2018 - 15.10.2018

Harju maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine ajahorsondini 2035+. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §373 lg 1 alusel koostatakse maakonna...

Seoses õpetajate päeva üritustega 5. oktoobril 2018 on muutunud J6, J7, J9, J11 Jõelähtme siseliini graafik.

Sõiduplaan õpetajate päeval 05.10.2018

Seoses õpetajate päeva üritustega 5. oktoobril 2018 on muutunud J6, J7, J9, J11 Jõelähtme siseliini graafik.

Taotluste esitamise tähtaeg Harjumaa toetusvoorus on 1. november 2018. Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed...

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Harju maakondlik toetusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg Harjumaa toetusvoorus on 1. november 2018. Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed...

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas viib läbi projekti, mille raames pakutakse pikaajalist lapsehoiuteenust koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lastele vanuses 0-17...

Pikaajaline lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas viib läbi projekti, mille raames pakutakse pikaajalist lapsehoiuteenust koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lastele vanuses 0-17...