« Tagasi

Taotlusvoor puuetega inimeste eluaseme kohandamise toetamiseks

Jõelähtme Vallavalitsus ootab taotlusi puuetega inimestelt, kes vajavad toetust eluaseme kohandamiseks.

Avatud on Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

 

Jõelähtme vallavalitsus saab käesolevast taotlusvoorust toetust taotleda kuni 3 eluaseme kohandamiseks. Eluaseme kohandamist vajavale puudega inimesele on kohandamine tasuta.

Eluaseme kohandamise taotlemiseks ja lisainfo saamiseks palume võtta ühendust Jõelähtme vallavalitsuse sotsiaalnõunikuga: Pilleriin Kurg, tel 5300 1542 või pilleriin.kurg@joelahtme.ee

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu/puuetega-inimeste-eluasemete-fuusiline-kohandamine