« Tagasi

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

„Jõelähtme valla arengukava 2018-2025" ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2019-2021" eelnõude avalik väljapanek toimub 14. september 2017 kuni 27. september 2018.a vallakantseleis paberkandjal ja valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee). Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik esitada ettepanekuid eelnõudele e-posti teel kantselei@joelahtme.ee, kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202 Harjumaa või avalikul arutelul, mis toimub 26. septembril algusega kell 18.00 Jõelähtme rahvamajas.

NB! Juhime tähelepanu, et avalikustamise raames on mittetulundusühendustel ja ettevõtetel võimalik esitada oma projektiideed kajastamiseks valla arengukavas. 

Vaata dokumente: