« Tagasi

ÜÜRILEANDMISE ENAMPAKKUMISE TEADE

ÜÜRILEANDMISE ENAMPAKKUMISE TEADE

Jõelähtme Vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise teel üürile Loo alevikus Saha tee 11 asuva hoone I korrusel paikneva pinna (ruumid nr 1099 pinnaga 2,1 m2, nr 1100 pinnaga 12,2 m2, nr 1101 pinnaga 4,1 m2, nr 1102 pinnaga 2,8 m2, nr 1103 pinnaga 5,3 m2, nr 1104 pinnaga 19,4 m2, nr 1105 pinnaga 10,5 m2, nr 1106 pinnaga 3,2 m2, nr 1107 pinnaga 17,6 m2, nr 1108 pinnaga 8,6 m2, nr 1109 pinnaga 8,1 m2, nr 1110 pinnaga 1,8 m2 ja nr 1111 pinnaga 1,2 m2) üldpinnaga kokku 96,9 m2 järgmistel tingimustel:

1. enampakkumise objektiks on punktis 1 toodud 96,9 m2 suuruse üldpinnaga üüripinna ühe (1) ruutmeetri üür ühes (1) kuus;

2. üüripinna kasutamine äri -ja/või kontoriruumide pidamiseks;

3. üüripinna üürileping sõlmitakse viieks (5) aastaks;

4. üüripinna üüri alghind on üks (1) eurot/m2 kohta kuus;

5. üüripinna üüri suurendatakse perioodiliselt vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

6. üürnik tasub igakuiselt üüripinnaga seotud kõrvalkulud (tarbitavad kommunaalteenused ja üüripinna kasutamisega seonduva territooriumi hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate ruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt üüripinna suurusele;

7. üürnikul on üüripinna kindlustuskohustus;

8. kui üürniku poolt üüripinna kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik omal kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

9. üürnikul on omal kulul üüripinna hooldus-ja remondikohustus;

10. üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva üüripinna parendamiseks tehtavaid üürileandjaga kooskõlastamata kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist sellistest parendustest tingitud üüriruumide väärtuse võimaliku suurenemise eest;

11. üüripinna allkasutusse andmine ilma üürileandja eelneva nõusolekuta on keelatud.

Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks on 03.01.2018 kell 11.45, pakkumiste avamise ajaks 04.01.2018 kell 10:00 ja pakkumiste avamise asukohaks Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saal, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa. Enampakkumise kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal postiaadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa. Täiendav informatsioon www.joelahtme.ee.