« Tagasi

Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus

1. juulil 2017 jõustus noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus, millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Vabariigi Valitsus võttis 29. juuni 2017 istungil vastu määruse kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimuste ja korra muutmise kohta, mis reguleerib valdadele ja linnadele määratud huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse jaotamise tingimusi ja korda. Muuhulgas sätestab määrus, et omavalitsus peab toetust kasutades lähtuma noorte vajadustest ja tagama huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkondades. Huvihariduse ja huvitegevuse lisavahendid suunatakse 7–19-aastaste noorte heaks.            

Kohalik omavalitsus võib saadud toetust kasutada, kui on olemas kehtiv huvihariduse ja huvitegevuse kava. 2017. aastal tuleb kava esitada hiljemalt 1. septembriks Eesti Noorsootöö Keskusele.

Kõikidel asjast huvitatutel on võimalik esitada omapoolseid ideid ja ettepanekuid Jõelähtme valla huvihariduse ja –tegevuse kava sisustamiseks e-posti aadressil liisi.vesselov@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa, 74202 hiljemalt 7. augustiks k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov Liisi.Vesselov@joelahtme.ee 53 894 255.