« Tagasi

Mis saab Linnamäe paisjärvest?

Mis saab Linnamäe paisjärvest?

Linnamäe paisjärve ähvardab likvideerimine, sest lõhede huvides on neile paisust läbipääsu tekitamine. Kultuuripärandi säilimise huvides on aga praeguse olukorra ehk Linnamäe paisjärve, paisu ja töötava Linnamäe hüdroelektrijaama säilitamine.

Reedel, 21. aprillil algusega kell 10 korraldab Jõelähtme vald Kostivere kultuurimõisas esindusliku konverentsi, kus osalevad teadlased, ajaloolased, ettevõtjad, kalanduse asjatundjad ja riigiametnikud ning kohalikud elanikud.

Muinsuskaitseameti esindaja Triin Talk kõneleb Linnamäe HEJ paisu kaitsmisest avaliku huvi võtmes, Keskkonnaministeeriumi ametnik Kaire Märtin  Jägala jõe kui lõhejõe seisundi parandamisest, TTÜ professor Üllas Ehrlich  Linnamäe paisjärve sotsiaalmajanduslikust potentsiaalist, Eesti Kalastajate Seltsi liige Alo Ehasoo  kalanduse hetkeseisust Jägala jõel,

MTÜ Jägala Linnamäe juhatuse liige Janek Safranovski tööstusajaloost, Enefit Taastuvenergia juhatuse liige Innar Kaasik taastuvenergia tootmise ajaloost ja tänapäevast, Tartu Ülikooli Mereinstituudi teadlane  Roland Svirgsden Jägala jõe avamise mõjust kaladele, AS Maves juhatuse liige Madis Metsur ettepanekust  Jägala jõgi lõhejõgede hulgast välja arvata ja MTÜ  Linnamäe paisjärve liige Margus Teemant paisjärve likvideerimise mõjust. 

 Kell 14 algaval põneval paneelarutelul osalevad Riigikogu liige Artur Talvik, külaelanik Margus Teemant, keskkonnaametnik Kaire Märtin, Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, professor Üllas Erlich jt.

Vallavanem Andrus Umboja sõnul on tegemist olulise avaliku huviga objekti ja piirkonnaga, kus erinevad huvid omavahel põkkuvad. „Ühelt poolt muinsuskaitsealuse objekti ning väljakujunenud loodus- ja elukeskkonna säilimise huvi, teisalt lõhejõe avamise huvi, mis on eelmistega risti vastuolus. Antud situatsioonis ei tohi käituda tormakalt, vaid tuleb teostada põhjalikud uuringud ning kaaluda keskkonnamõjude hindamise raames kõiki olulisi aspekte, et lõpuks oleks võimalik langetada loodus- ja elukeskkonna suhtes kõige õigem otsus. Kindlasti ei tohi ära unustada kohalike elanike arvamust. "

Kõik huvilised on teretulnud.

Lisainfo:

Andrus Umboja

Vallavanem

Tel 515 0007