« Tagasi

Auto võõrandamine enampakkumise korras

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006.a määruse nr 29 "Jõelähtme vallavara valitsemise kord" § 17, § 22, § 29 lõike 1 punkti 2 ja § 31, annab Jõelähtme Vallavalitsus

 

k o r r a l d u s e:

 

1.      Võõrandada avaliku enampakkumise korras Jõelähtme vallale kuuluv mootorsõiduk Nissan Almera 1,8 (registreeritud 2006, mootori maht 1,8 liitrit, läbisõit 241 000 km, automaat, bensiin, värvus helesinine, VIN kood SJNBBAN16U2647008). Määrata mootorsõiduki alghinnaks 1000,00 eurot.

2.      Määrata enampakkumise keskkonnaks www.auto24.ee koos oksjoni pidamise keskkonna tingimustega. Teade oksjoni toimumise kohta avaldatakse www.auto24.ee lehel, Jõelähtme valla kodulehel ja Jõelähtme valla Facebooki lehel.

3.      Määrata enampakkumise ajaks 15. detsember 2017 kell 10.00 ja asukohaks www.auto24.ee.

4.      Enampakkumise tulemused kinnitab Jõelähtme Vallavalitsus.

5.      Müügileping sõlmitakse 1 kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi 1 kuu jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest mootorsõiduki ostmiseks müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

6.      Hiljemalt ostu-müügilepingu sõlmimise hetkeks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised.

7.      Mootorsõiduki müügilepingu sõlmimise ja registrikannete muutmisega seonduvad kulud jäävad täies ulatuses ostja kanda.

8.      Mootorsõiduk antakse üle lepingu sõlmimisega.

9.      Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõelähtme Vallavolikogule (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald Harjumaa) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn) halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavakstegemisest.

10.  Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

Enamakkumist saab teha siin