« Tagasi

100 eurot koolitoetust

Jõelähtme Vallavolikogu võttis oma 21. juuni istungil vastu määruse, mille kohaselt makstakse alates peatselt algavast õppeaastast koolitoetust kõigile üldhariduskoolide 2.-12. klassi õpilastele. Toetuse saamise tingimuseks on, et laps ja vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud, olenemata valitud üldhariduskoolist.

Koolitoetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele avalduse (kantselei@joelahtme.ee, tavapostiga või vallavalitsuses koha peal), järgnevatel õppeaastatel makstakse toetus välja avaldust esitamata eeldusel, et andmed on jäänud samaks. Koolitoetus makstakse välja alates 15. septembrist 30 kalendripäeva jooksul.

1. klassi õppima asuvate laste vanemad saavad taotleda ranitsatoetust, mille suurus on 150 eurot.

Lisainfo koolitoetuse kohta ja blanketi leiab valla kodulehelt: http://joelahtme.kovtp.ee/koolitoetus või info tel 6054 860 sotsiaalnõunik Pilleriin Kurg, pilleriin.kurg@joelahtme.ee