10.09.18

Päästeteenistus/politsei

112

Kohalik politseikonstaabel Ivo Roosimägi; ivo.roosimagi@politsei.ee

612 46 59; 522 9016 

Piirkonnavanem Helen Kommussar; helen.kommussar@politsei.ee 612 4637; 534 02840
Noorsoopolitseinik Kersti Kald; kersti.kald@politsei.ee 612 4640; 533 39076
Ohvriabi keskus Anne Jegorova 600 6204; 16106

Päästeinfo 

1524

Keskkonnainspektsioon (oht loodusele ja loomadele) 

1313

Pensioniamet/Sotsiaalkindlustus 

16106

Eesti Energia 

1346

OÜ Loo Elekter 

6 107 008

Telefonirikked (Elion) 

160

Haigekassa 

1636

Perearsti nõuanne 

1220

Loo Perearstikeskus 

6 08 0527

Kostivere Perearstikeskus OÜ (Dr. Ester Sassi) 

6 081 532

Traumapunkt (Mustamäe haigla) 

6 171 400

Kallavere haigla 

6 060 878

Loo Pereapteek 

6 020 020

Loo Apteek OÜ Loo Tervisekeskuses 

6 080 407

Tõnismäe tänava apteek (valveapteek Tallinnas) 

6 443 650

Kallavere apteek 

6 060 878

Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja 

6 033 087

Jõelähtme kalmistuvaht Jaak Saarma

Saha kalmistuvaht Jaanus Hiis

502 1042

513 2368

Loo Vesi OÜ 

6 080 705

Loo Hooldus OÜ 

6 080 619

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

6 096 530

AS Eesti Keskkonnateenused

1919

Ühistransport (vaata valla kodulehte Transport) 

 

Teede hooldus (vaata valla kodulehte Kommunaal) 

 

 

Toimetaja: KALEV ALGO