Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

17.04.19

Harju Koostöögrupp, kuhu kuuluvad Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald ja Viimsi vald osaleb kohalike omavalitsuste noorsootöö arendamise tegevussuunas.

Programmi eesmärk on läbi uuenduslike noorsootöö mudelite luua uusi võimalusi ja kaasata rohkem noori noorsootöösse. Programmis osalevad omavalitsused on analüüsinud piirkonna noorsootöö kitsaskohti ja noorte vajadusi, seadnud endale arengueesmärgid ning koos valdkondlike ekspertidega töötanud välja uuenduslikud mudelid, mida piloteeritakse kahe aasta jooksul. Hiljem peavad mudelid olema kohaldatavad ka teistele piirkondadele.

Programmi kestvus: 02.01.2019 kuni 31.12.2020.

Programmi maksumus: maksimaalselt 423 289 eurot.

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu, sh:

 • Luuakse andmebaas vabatahtlikest, kes soovivad panustada noortevaldkonda.
 • Luuakse digilahendus, milles on noortele mõeldud piirkonna info (sh sündmused, üritused) koondatud ühisesse veebikeskkonda. Veebikeskkonna baasil luuakse noorte infoäpp ja chatbot.
 • YouTube Factory tegevused, mille raames koolitatakse piirkonnas 360 youtuberit, kes hakkavad tootma kvaliteetse sisuga noorteinfot (videoklipid, vlogid).
 • Piirkonna noorsootöötajate vahetused (kokku 19 noortekeskuses).

Tulemused: rohkem Anija, Jõelähtme, Kose, Raasiku, Rae ja Viimsi valla ning Maardu linna noori on kaasatud noorsootöösse. Planeeritav noorsootöö teenustes osalevate noorte sihttase tegevuste lõppedes on 60%, st kaasatakse vähemalt 12% uusi piirkonna noori. Noortele luuakse piirkonda 21 uut võimalust.

Lisainfo kodulehtedelt:

Vastutaja: Anija Vallavalitsus.

Kontaktisik: Anija valla abivallavanem Marge Raja tel 619 9005 või 512 5245, e-post marge.raja@anija.ee.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"

 

NOORTE DIGILABOR vol 1

Millal? 25.-26. aprillil 2019

Kus? Kuressaare ametikooli innovatsioonilaboris

Kellele? 13.-26. aastastele nutihuvilistele noortele. NB! Kohti jagub kiirematele!

Mis toimub 25. aprillil?

 • Kell 11:30-12:00 Saabumine Saaremaale, majutus
 • Kell 12:00 Lõuna
 • Kell 13:30 Sissejuhatus ja tutvumine Noortejaamas
 • Kell 14:15 Robootika töötuba
 • Kell 15:00 Virgutuspaus
 • Kell 15:15 Robootika töötuba jätkub
 • Kell 16:00 Äpi koostamise õpe     
 • Kell 18:00 Õhtusöök                      
 • Kell 20:00 Õhtune programm Noortejaamas
 • Kell 22:00 Õhtu lõpetamine

 

Mis toimub 26. aprillil?

 • Kell 8:00 Hommikusöök majutuskohas
 • Kell 9:30 Tegevused Innovatsioonilaboris – Äpi töötuba
 • Kell 12:00 Lõuna
 • Kell 13:00 Programm Innovatsioonilaboris jätkub
 • Kell 14:30 Virgutuspaus
 • Kell 14:45 Programm Innovatsioonilaboris jätkub
 • Kell 15:30 Tagasiside ja kokkuvõtted
 • Kell 16:00 Tagasisõit


*Korraldajate poolt võib tulla programmis muudatusi.

 

Korraldajate kontaktid?

Jõelähtme Vallavalitsuse noorsootöö- ja spordispetsialist
Liisi Vesselov liisi.vesselov@joalehtme.ee, telefon 53894255

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse noorsootöö koordinaator
Kristel Pisa kristel.pisa@hiiumaa.ee, telefon 53416641

Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam juhataja
Anneli Meisterson anneli.meisterson@kuressaare.ee, telefon 5347 0011

Saaremaa Vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist
Lindia Lallo lindia.lallo@saaremaavald.ee, telefon 5253446

Muhu Noortekeskuse juhataja
Liia Ots noortekeskus@muhu.ee, telefon 5625 2257

Toimetaja: KALEV ALGO