„Koogi küla Joakõrtsi tee 4  maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul"  arvamuse avaldamiseks kuni kuupäevani 15.04.2019 e-posti aadressil: kantselei@joelahtme.ee

„Koogi küla Joakõrtsi tee 8 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul" arvamuse avaldamiseks kuni kuupäevani 15.04.2019 e-posti aadressil: kantselei@joelahtme.ee