Noortevolikogu

Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava 2017-2022 eelnõu projekti avalikustamine

Jõelähtme Vallavalitsus avalikustab ettepanekute esitamiseks Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava 2017-2022 eelnõu projekti perioodil 3.-24. juuni 2017.
Eelnõu projekt on elektrooniliselt kättesaadav Jõelähtme valla koduleheküljelt www.joelahtme.ee ja paberkandjal vallavalitsuse kantseleis (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202).
Ettepanekud palume vormistada kirjalikult ja edastada need hiljemalt 24. juuniks (k.a) e-posti aadressile kantselei@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse.
Arengukava avalik arutelu toimub 7. augustil 2017 kell 17:00 Kostivere noortekeskuses. Vajadusel tagatud transport valla piires (etteteatamisega noorsootöö- ja spordispetsialistile).
Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov Liisi.Vesselov@joelahtme.ee 6054859.

 

 

Jõelähtme valla noortevolikogu I koosseisu liikmed:

  1. Roland Rikolas - esimees             
  2. Anete Liis Adul -  aseesimees
  3. Karolin Kriiska                  
  4. Grete – Helena Eranurm                   
  5. Silver - Ed Sillaots                
  6. Mareike Averson                  
  7. Sander Sepp                          
  8. Rein Lilienthal                      
  9. Allan Riener                   
  10. Silver Nõmmerga                  

Noortevolikogu kõigi liikmetega saad võtta ühendust e-emaili teel: noortevolikogu@joelahtme.ee

Noortevolikogu Facebook-i lehel ürituste ja reklaami kajastamisega tegeleb Karolin Kriiska karolin.kriiska@joelahtme.ee

Jõelähtme valla noortevolikogu põhimäärus