27.06.18

Jõelähtme Vallavalitsus toetab „Jõelähtme valla eelarvest lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuse eraldamise kord" alusel laste ja noorte (vanuses 4.-20 eluaastat) laagrite osalustasusid määruses ettenähtud korras.

Abikõlbulikud on tegevusloaga noortelaagrite ja projektlaagrite osalustasude toetuse taotlused, mis on vastavuses noorsootöö seadusega.

Taotlemise kord ja tingimused on leitavad SIIN

Mida tähendab tegevusloaga noortelaager?

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusloa alusel töötav institutsioon, mis vastab järgmistele tingimustele:

  • ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva;
  • laager tegutseb aastas üle 60 päeva.

Tegevusloaga noortelaagrite kontaktid on leitavad SIIN.

Mida tähendab projektlaager?

Laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 päeva (ööbimisega) ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva.

 

PÜSI- JA PROJEKTLAAGRITE KORRALDAMINE

18.01.2016 muudeti noorsootöö seadust, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse luba tuleb nüüd taotleda läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS). Erinevate noortelaagri tüüpide taotluste esitamisel ja andmete kuvamisel EHIS-es on laagri pidajatele abiks koostatud juhendid, mis on leitavad SIIT https://www.entk.ee/noortelaagrikorraldajale

Peale seda kui esitatud taotlused on läbi vaadatud ja otsustatud luba anda, muutuvad laagri andmed koos loa kinnitusega infosüsteemis ka avalikult leitavaks. Avalik vaade on nähtav siit: https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/TegevuslubaOtsi.faces.

Laagritegevusega seotud olulisemad dokumendid:

Noorsootöö seadus

Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja