Jõelähtme valla noorte huvitegevuse infomess

 

Jõelähtme valla noorte huvitegevuse II infomess toimub
13. septembril 2018 Loo Keskkoolis ja selle territooriumil.

Infomessi eesmärk on pakkuda noortele informatsiooni oma vaba aja planeerimiseks: huviringide, noorteorganisatsioonide, vaba aja veetmise ja palju muu kohta. Samuti saavad messi käigus kokku huvitegevuste pakkujad ja huvilised – suurepärane võimalus pidada läbirääkimisi uue huviringi alustamiseks või huvilistele oma tegevuse näitamiseks ja tutvustamiseks.

Messile on oodatud ennast esindama ja oma tegevusi tutvustama kõik Jõelähtme vallas ja ka väljaspool valda tegutsevad huvitegevuse pakkujad (koolide huviringid, spordiklubid, huvikoolid, noorteühingud- ja organisatsioonid, mittetulundusühingud, noortekeskused, valla allasutused, lapsevanemad, noored jne). Eriti oodatud on kõik uued tegijad, kes plaanivad alustada huvitegevuste pakkumisega meie vallas.

Huvitegevuse infomessil toimuvad lisaks erinevatele töötubadele messi alal (nii välis-, kui ka sisetingimustes) ka näidistreeningud ja esinemised laval.

 

 

JÕELÄHTME VALLA HUVITEGEVUSE INFOMESSI PROGRAMM

 

LAVAPROGRAMM Loo Kooli aulas

 • 13:10 – INFOMESSI AVAMINE
 • 13:20 – LASTEJOOGA NÄIDISTRENN
 • 13:40 – JÕELÄHTME MKK ESINEMISKAVA
 • 14:00 – TEADUSBUSSI SHOW
 • 14:20 – KOSTIVERE LASTE TEATER „PIIP JA TUUT KÖÖGIVILJATEATRIS"
 • 14:50 – LAULURINGI ESINEMISKAVA
 • 15:00 – TEADUSBUSSI SHOW
 • 15:20 – KOSTIVERE LASTE TEATER „PIIP JA TUUT KÖÖGIVILJATEATRIS"
 • 15:45 – NEEME NÄITE- JA TANTSURINGI VIDEOD
 • 16:00 – TEADUSBUSSI SHOW
 • 16:20 – INFOMESSI INFO
 • 17:00 – TEADUSBUSSI SHOW

 

SISEALA TEGEVUSED Loo Kooli aulas ja fuajees

 • XTEADUSrobootika ja programmeerimine
 • KOSTIVERE LOTE loodusteadusringi eksponaadid
 • ROBOOTIKA – töötoad
 • LOO TEADUSRING – töötoad „Müstiline värv" kell 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
 • MTÜ SIILIOKAS – loodus- ja matkaring
 • NOORED DEKORAATORID meisterdamine raamatutest
 • NOORTEKESKUSEDhelkurite töötuba ja noorteinfo
 • JÕELÄHTME MUUSIKA- JA KUNSTIKOOL kunstinäitus
 • HEAKnoorte ettevõtlikkus ja programmid
 • SK MEIHUA KUNG FU varustuse tutvustus
 • JJ-STREET TANTSUKOOL trennide tutvustus
 • NOORKOTKASTE RÜHM tegevuste tutvustus
 • JÕELÄHTME GOLF JA COUNTRY CLUB golfi tutvustus

 

VÄLIALA TEGEVUSED Loo Kooli ees, sisehoovis ja staadionil

 • 13:00 TEHNIKASPORDIKLUBI – kooli sisehoovis mototehnika tutvustus
 • 13:00-16:30 TÕUKERATASTE RALLI staadionil sõitmiseks 15 tõukeratast
 • 13:00-16:30 SAALIHOKI – staadionil võimalik sooritada täpsuslööke ja mõõta enda löödud palli lendamiskiirust
 • 13:00-18:00 RATSUTAMINE – kooli ees mänguväljaku muruplatsil ratsutamise info ja hobusega sõitmine
 • 15:00-18:00 RULLUISUSLAALOM kooli ees freestyle rulluisutamise tutvustus ja demosõit. Tule oma rulluiskudega ja kiivriga või laenuta rulluiske kohapeal (tasuta)
 • 15:00-18:00 MERKUUR OÜkooli sisehoovis mobiilsed töötoad

 

TÄNAVASPORDI TÖÖTOAD staadionil ja skatepargis

 • PARKOURI TÖÖTOAD kell 15:00-15:50  ja 16:00-16:50 staadionil, läbiviijaks Vabadussport, registreerimine kohapeal
 • TÄNAVASPORDI TURVALISUSE JA MEHAANIKA TÖÖTUBA kell 16:00-16:45 skatepargis, läbiviijaks Keerdtrepp
 • TÄNAVASPORDI DEMO kell 16:45 skatepargis, esineb Keerdtrepp
 • TÕUKSI NÄIDISTRENN kell 17:00-18:00 skatepargis, läbiviijaks Keerdtrepi juhendajad. Võta kaasa oma tõukeratas ja kiiver. Vajadusel ka kohapeal laenuks mõned tõuksid ja kiivrid!

PEALE HUVITEGEVUSE INFOMESSI ALGAB PIDU LOO KULTUURIKESKUSE VÄLILAVAL KELL 18:00-20:00

Toimub loosimine, esineb JJ-Street Tantsukool

Peaesineja ansambel Põhja-Tallinn

Toitlustust pakub „Üks Köök", saab maksta ka kaardiga.

 

 

SÜNDMUSED KÕIGILE TASUTA!

Infomessile tuleb buss Kostiverest ja Neemest, täpsem info bussi väljumise aja kohta koolist.

* Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi!

Küsimuste korral võtke ühendust noorsootöö- ja spordispetsialisti Liisi Vesselov`iga

liisi.vesselov@joelahtme.ee, 6054 859, 5389 4255.

Huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolse täiendava toetuse kinnitatud kava

Riigipoolne täiendav toetus huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks 7. – 19. aastastele noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks on Jõelähtme valda juurde toonud mitmeid uusi tegevusi. Lisatoetust kasutades lähtutakse noorte huvidest ja vajadustest tagades huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkondades.

2017. aastal oli toetuse suuruseks 32714 eurot. Toetusega avati Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Loo filiaalis pop-jazz laulu eriala õppekava. Lauluhuvilisi õpetab Evelin Samuel-Randpere. Neeme noored said sportimisvahenditeks 15 tõukeratast ja orienteerumise süsteemi innovaatilisemalt orienteerumiste läbiviimiseks. Lisaks avati Neeme Rahvamajas karate treeningud, kus kahes erinevas vanusegrupis noori õpetavad MTÜ Karatekool Lembitu treenerid. Vahenditest soetati karate treeningute läbiviimiseks vajalik poksikott. Neemes alustas tegevust ka kõigile huvilistele filmi- ja meediaring, mille eesmärk on käivitada tulevikus Jõelähtme kohalik televisioon. Kostivere Koolis alustasid uued robootikahuviringid ja  loodusteaduring Kostivere LoTe. Loodusteadusringis tegelevad noored näiteks taimede keemilise koostise uurimisega, DNA eraldamisega ja palju muu põnevaga. Kostivere Kooli looduringi ja robootikahuviringide läbiviimiseks soetati ka vajalikud vahendid.

Lisaks pakutakse huvitegevusi ka üle-vallaliselt. MTÜ Siiliokas käivitas matka- ja loodusringi 7.-12. aastastele noortele ning Looduses hakkama saamise ehk üleelamise algõppe huviringi 12.-16. aastastele noortele. Samuti käivitus mobiilne noorsootöö, mille raames käivad noorsootöötajad vähemalt kord kuus valla koolides või külades, et pakkuda noortele arendavaid tegevusi kohapeal. Lisaks sai alguse üle-vallaline noorte huvitegevuse infomess, mis annab võimaluse kohtuda uute ja juba toimivate huvitegevuse pakkujatega ühes kohas korraga ja valida endale sobiv huviring või avastada enda jaoks mõni uus huvi või hobi.

2018. aastaks on toetuse summa 85947 eurot. Toetusega jätkatakse alustatud uute huviringide läbiviimist ning lisaks käivitatakse ka uusi tegevusi. Näiteks hakkasid käesoleval aastal ringi vurama Merkuur OÜ „Mobiilsed töötoad", mis pakuvad tehnoloogiahuvilistele noortele Neemes, Kostiveres ja Lool kohapeal erinevaid töötubasid. Veebruaris alustas ka Jõelähtme teadusring, mis pakub noortele võimaluse ise läbi viia erinevaid katseid ja avastada teaduse võlusid. Sügisest alusab JJ-Street Tantsukool uue tantsustiiliga Loo Koolis just mõeldes noormeestele.

Huvitegevuse kättesaadavuse suurendamiseks alustas lisarahastuse toel 1. veebruarist siseliin J16, mis annab lisavõimaluse õhtusel ajal saada huviringi või sealt hiljem koju just nendele noortele, kellel selleks muidu võimalus puudus.

Lisarahastuse toel tekib Jõelähtme valla noortele juurde vähemalt 17 uut võimalust mitmekesisemaks ja paremini kättesaadavamaks huvitegevuseks. Kõik riigipoolse täiendava toetusega käivitatud huviringid on noortele tasuta ja ootavad alati juurde uusi huvilisi. Jõelähtme valla huvihariduse ja huvitegevuse info on koondatud noorte infoportaali noored.joelahtme.ee, kust leiab täpsema info ringide toimumise ja kontaktide kohta.

 

Jõelähtme valla noorte infot koondav koduleht

Tegemist on noorte portaaliga, mis koondab noori puudutavat infot, et muuta see kättesaadavaks ühest kohast. Ühelt kodulehelt leiab infot vallas toimuvate noorte ürituste kohta, Kostivere ja Loo noortekeskuste tegemistest, koondatud on ka info huvihariduse ja huvitegevuse kohta valdkondade kaupa. Noorteinfo portaal pakub lisaks noortele teavet ümbritsevast elust ja võimaldab lihtsamini teha iseseisvaid teadlikke valikuid oma elu paremaks korraldamiseks ning vaba aja planeerimiseks. Info täieneb pidevalt ja alati on oodatud kõik ettepanekud, arvamused ja küsimused kodulehe kontaktisiku aadressil liisi.vesselov@joelahtme.ee