Jõelähtme valla noorsootöö rahulolu-uuring

Palume Sul osaleda Jõelähtme valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.

Täites küsimustiku, annad Jõelähtme vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita. Vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit. Küsimused on esitatud 2016. aasta kohta.

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda aprilli kuus Jõelähtme valla kodulehel.
Uuringu kontaktisik on Liisi Vesselov (liisi.vesselov@joelahtme.ee, telefon 605 4859)
 

Küsitlus 7-8 aastastele. (Küsitlus on lõppenud)

Küsitlus 9-12 aaastastele. (Küsitlus on lõppenud)

Küsitlus 13-19 aaastastele. (Küsitlus on lõppenud)

Küsitlus 20-26 aaastastele. (Küsitlus on lõppenud)

Noorsootöötajate (k.a ringijuhtide) tagasiside ankeet (Küsitlus on lõppenud)

Noorteühenduste ja -organisatsioonide tagasiside ankeet