Jõelähtme Vallavolikogu 27.11.2001 otsusega nr 75 kehtestati Jõelähtme valla Loo aleviku Keldri 1 ja Keldri 2 maaüksuse detailplaneering. Loo aleviku Liivakandi tee 7 ja Liivakandi tee 9...

Loo aleviku Keldri 1 ja Keldri 2 maaüksuse detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõu avalik väljapanek

Jõelähtme Vallavolikogu 27.11.2001 otsusega nr 75 kehtestati Jõelähtme valla Loo aleviku Keldri 1 ja Keldri 2 maaüksuse detailplaneering. Loo aleviku Liivakandi tee 7 ja Liivakandi tee 9...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 18.01.2018 vastu korralduse nr 76 "Uusküla aiandusühistute Atlantika, Tammiku, Paala, Haava, Meedik ja Veteran detailplaneeringute menetluste lõpetamine ja...

Uusküla küla aiandusühistute Atlantika, Tammiku, Paala, Haava, Meedik ja Veteran detailplaneeringute menetluste lõpetamine ja korralduste kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 18.01.2018 vastu korralduse nr 76 "Uusküla aiandusühistute Atlantika, Tammiku, Paala, Haava, Meedik ja Veteran detailplaneeringute menetluste lõpetamine ja...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.06.2001 otsusega nr 45 kehtestati Jõelähtme valla Ihasalu küla PRII MAAT I maaüksuse detailplaneering. Ihasalu küla Prii tee 2, 10 ja 12 omanikud on esitanud taotluse...

Ihasalu Prii MAAT I osaline kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 26.06.2001 otsusega nr 45 kehtestati Jõelähtme valla Ihasalu küla PRII MAAT I maaüksuse detailplaneering. Ihasalu küla Prii tee 2, 10 ja 12 omanikud on esitanud taotluse...

Jõelähtme Vallavolikogu 25.04.2000 otsusega nr 14 kehtestati Jõelähtme valla Uusküla küla LIIVA I maaüksuse detailplaneering. Uusküla Nuudi tee 22 ja Nuudi tee 24 kinnistute omanikud on esitanud...

Uusküla Liiva I maaüksuse detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 25.04.2000 otsusega nr 14 kehtestati Jõelähtme valla Uusküla küla LIIVA I maaüksuse detailplaneering. Uusküla Nuudi tee 22 ja Nuudi tee 24 kinnistute omanikud on esitanud...

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 17.08.2017 vastu otsuse nr 474 "Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2004 otsuse nr 116 „Jõelähtme valla Saha küla Kärsa maaüksuse II maatüki detailplaneeringu...

Saha küla Kärsa maaüksuse II maatüki detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine planeeringuala põhja- ja kirdepiirile määratud 5 meetri laiuse hoonestuskeeluala osas

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 17.08.2017 vastu otsuse nr 474 "Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2004 otsuse nr 116 „Jõelähtme valla Saha küla Kärsa maaüksuse II maatüki detailplaneeringu...

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 458 "Jõelähtme Vallavolikogu 28.06.2005 otsusega nr 216 "Haljava küla Tominga maaüksuse osa detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Haljava küla Tominga maaüksuse osa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Toominga tee 4, 6 ja 8 maaüksuste osas

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 458 "Jõelähtme Vallavolikogu 28.06.2005 otsusega nr 216 "Haljava küla Tominga maaüksuse osa detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 459 "Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 224 „Liivamäe küla Erma maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Liivamäe küla Erma maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Erma tee 18 maaüksuse osas

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 459 "Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 224 „Liivamäe küla Erma maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 457 „Jõelähtme Vallavolikogu 30.11.2004 otsusega nr 147 "Jõelähtme valla Haapse küla Strandhofi maaüksuse detailplaneeringu osa Naudingu...

Haapse küla Strandhofi maaüksuse detailplaneeringu osa Naudingu maaüksuse I detailplaneeringu kehtestamine kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme vallavolikogu võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 457 „Jõelähtme Vallavolikogu 30.11.2004 otsusega nr 147 "Jõelähtme valla Haapse küla Strandhofi maaüksuse detailplaneeringu osa Naudingu...

25.01.2017 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 30.06.2009 otsusega nr 514 algatatud Loo aleviku Põldma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Loo aleviku Põldma kinnistu ja lähiala detailplaneering

25.01.2017 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 30.06.2009 otsusega nr 514 algatatud Loo aleviku Põldma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Manniva küla Tammenõlva kinnistu omanik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, millega soovitakse muuta osaliselt maakasutuse otstarve ärimaaks ja rajada puhkeküla majutusega kuni...

Manniva küla Tammenõlva kinnistu detailplaneering

Manniva küla Tammenõlva kinnistu omanik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, millega soovitakse muuta osaliselt maakasutuse otstarve ärimaaks ja rajada puhkeküla majutusega kuni...

Kostiranna küla Pilliroo maaüksuse omanik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, millega soovitakse muuta alal kehtivat Lepiku-Mihkli maaüksuse osalist detailplaneeringut ja...

Kostiranna küla Pilliroo maaüksuse detailplaneering

Kostiranna küla Pilliroo maaüksuse omanik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, millega soovitakse muuta alal kehtivat Lepiku-Mihkli maaüksuse osalist detailplaneeringut ja...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 16.02.2017 vastu korralduse nr 204 „Jõelähtme Vallavalitsuse 13.06.2013 korraldusega nr 369 „Jõesuu Peetri talu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise...

Jõesuu Peetri talu maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 16.02.2017 vastu korralduse nr 204 „Jõelähtme Vallavalitsuse 13.06.2013 korraldusega nr 369 „Jõesuu Peetri talu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 16.02.2017 vastu korralduse nr 203 „Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 otsusega nr 248 „Neeme küla Neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla...

Neeme küla Neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla Kägala kinnistute detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 16.02.2017 vastu korralduse nr 203 „Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 otsusega nr 248 „Neeme küla Neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 09.02.2017 vastu korralduse nr 153 „Jõelähtme Vallavalitsuse 22.08.2007 korraldusega nr 519 „Neeme küla Neeme sadama kinnistu detailplaneeringu koostamise...

Neeme küla Neeme sadama kinnistu detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 09.02.2017 vastu korralduse nr 153 „Jõelähtme Vallavalitsuse 22.08.2007 korraldusega nr 519 „Neeme küla Neeme sadama kinnistu detailplaneeringu koostamise...

22.11.2016 esitati Jõelähtme Vallavalitsusele taotlus lõpetada Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 otsusega nr 248 „Neeme küla neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla Kägala...

Neeme küla neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla Kägala kinnistute detailplaneering

22.11.2016 esitati Jõelähtme Vallavalitsusele taotlus lõpetada Jõelähtme Vallavolikogu 28.08.2007 otsusega nr 248 „Neeme küla neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja Ihasalu küla Kägala...

15.12.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 17.12.2002 korraldusega nr 552 algatatud Loo aleviku Vesiveski ja Kukela maaüksuste detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Loo aleviku Vesiveski ja Kukela maaüksuste detailplaneering

15.12.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 17.12.2002 korraldusega nr 552 algatatud Loo aleviku Vesiveski ja Kukela maaüksuste detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

12.12.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 71 algatatud Haapse küla Strandhofi ja Männikäbi maaüksuste detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Haapse küla Strandhofi ja Männikäbi maaüksuste detailplaneering

12.12.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 71 algatatud Haapse küla Strandhofi ja Männikäbi maaüksuste detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 16.02.2017 vastu otsuse nr 421 "Jõelähtme Vallavolikogu 30.03.2004 otsuse nr 98 "Jõelähtme valla Neeme küla Pangari I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"...

Neeme küla Pangari I maaüksuse detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 16.02.2017 vastu otsuse nr 421 "Jõelähtme Vallavolikogu 30.03.2004 otsuse nr 98 "Jõelähtme valla Neeme küla Pangari I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"...

03.01.2017 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2009 otsusega nr 454 algatatud Haapse küla Naudingu maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme Vallavalitsus...

Haapse küla Naudingu maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

03.01.2017 esitati avaldus Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2009 otsusega nr 454 algatatud Haapse küla Naudingu maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme Vallavalitsus...

01.11.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 17.10.2013 korraldusega nr 624 algatatud Koila küla Roosimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...

Koila küla Roosimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering

01.11.2016 esitati avaldus Jõelähtme Vallavalitsuse 17.10.2013 korraldusega nr 624 algatatud Koila küla Roosimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Jõelähtme...