31.08.14

Lemmikloomaregister

30.12.2010 a. asutas Jõelähtme Vallavolikogu „Jõelähtme valla lemmikloomade registri" ja kinnitas selle põhimääruse.

Alates 1.jaanuarist 2011 a. toimib Jõelähtme vallas lemmikloomade register kus saab registreerida kõiki lemmikloomi (põhiliselt koerad ja kassid), koguda ja väljastada nende kohta informatsiooni, ning vajadusel kiirelt leida järelevalveta loomade omanikud.

Lemmikloomaregister on üle-eestiline veebipõhine register, mis koosneb kõikide KOV registritest.

Register on kättesaadav valla ametnikele, veterinaaridele, varjupaiga töötajatele, politseile, Kennelliidule ja samuti looma omanikule aadressil www.eesti.ee. Andmete väljastamine on loomaomanikule tasuta.

Läbi riigiportaali pääseb loomaomanik ligi oma registris oleva lomma andmetele, saab vaadata nt. Järgmise vaktsineerimise aega, muuta oma kontaktandmeid, teavitada looma surma korral jne. Uue kiibistatud looma puhul saab omanik ka ise oma andmed registrisse kanda, logides sisse riigiportaali.

Iga kuu registreeritakse registris üle 500 lemmiklooma ja kokku on neid registris ligi 50000.

Registri asutamine võimaldab muuta ka Jõelähtme valla Koerte ja Kasside pidamise eeskirja, tehes edaspidi kohustuslikuks oma lemmiklooma (koera, kassi) kiibistamise, mis võimaldab senisest täpsemalt tuvastada järelevalveta loomade omanikke ja mis omakorda aitab kokku hoida valla raha.

 

Heakord

Jõelähtme vallast leitud või püütud koerad/kassid viiakse loomade hoiupaika:

MTÜ Loomade Hoiupaik, Viljandi mnt 24D, Tallinn.

Teated hulkuvateloomade kohta 631 47 47 (24h)

Hoiupaik on avatud T-R - 14-17; L-P - 12-16.

 

Loomad

 

Mida teha hätta sattunud looma/linnuga?
Sellise olendi eest hoolitsemisega ettevalmistuseta, eriliste teadmisteta inimene toime ei tule. Seepärast tuleb püüda leida koht, kuhu selline abivajaja ära anda. Praegu on neli kohta, kus hüljatud ja vigastatud linde vastu võetakse ja nende eest hoolitsetakse. Kõigil neil on ka Keskkonnaministeeriumilt saadud litsents, mis lubab loodusesse tagasilaskmise eesmärgil vajadusel kasvatada ja hooldada I ja II kategooria loomaliike.

 

Nigula Metsloomade Taastuskeskus - universaalne, sisuliselt kõigi looduslike liikidega tegelev metsloomade turvakodu.

Elistvere Loomapark - loomapargis eksponeeritakse Eestimaal elavaid ja -kunagi elanuid metsloomi võimalikult looduslikes tingimustes.

Tallinna Loomaaed

Lisaks eelnevatele on Põlvamaal, Hauka talus 1997 aastal rajatud kotka-aed või kotkaste rehabilitatsiooni keskus. Kui leiate vigastatud suure röövlinnu tuleks sellest teatada looduskaitseühistule "Kotkas" telefonil 742 8149 või vahtult Urmas Sellisele (Hauka talu peremees) telefonil 797 0924, mobiilil 503 4799. Alati võib ka helistada keskkonnainspektsiooni lühinumbril 1313.

Seniks kuni olete leidnud hätta sattunud loomale või linnule abi tuleb loomadega tegeledes silmas pidada kõiki ohutusnõudeid ja kasutada kaitsevahendeid, sest loomal pole ju selgust teie headest kavatsustest ja küllalt väikegi olend võib ennast kaitstes tekitada teile tõsiseid vigastusi. Ja muidugi tuleb vältida lisastressi tekitamist päästetavale. Hoidke teda pimedas ja ärge segage liigse tähelepanu ja hoolitsusega!

Metsloomade (sh ka lindude) koju viimine ja kodus pidamine on seadusega keelatud!

Kui leiad rõngastatud linnu?
Lindude rõngastamine on täpsust ja rohkesti teadmisi ja oskusi nõudev ettevõtmine. Eestis rõngastatake igal aastal kuni 100 000 sulelist, kellest tabatakse hiljem vaid mõnisada isendit. Rõngastusleidudest saadav teave on suure teadusliku väärtusega.
Eestis koordineeerib rõngastutööd ja rõngastuskeskuste vahelist infovahetust Matsalu Looduskaitsealal asuv rõngastuskeskus, mistõttu kogu teave rõngastatud linnu leidmisest on soovitav nii detailselt kui võimalik edastada aadressil:
Matsalu LK, Penijõe, Lihula, Läänemaa 90305

Leitud rõngalt tuleb võimalikult täpselt üles märkida rõnga signatuur (näit. ESTONIA MATSALU, BRUXELLES, LONDON, HELSINKI, PRETORIA, RADOLFZELL jmt) ning rõnga seeria ja number (näit. R-5138, GH 27.677 jmt), kusjuures tähtsust omavad nii punktid, kriipsud kui ka komad.
Järgnevalt on soovitav võimalikult täpselt määrata linnu liik, tavatingimused (näit. leiti surnult mererannast) ning kuupäev, kellaaeg ja tabamiskoht (näit. küla, alevik). Kokkuvõtvalt näiteks: leitud ca nädal aega tagasi surnud kajakas Jägala joa äärest, Jõelähtme vallast.
Kui olete rõngastatud linnu tabanud elusana, tuleb ta pärast rõngal märgitu ülestähendamist võimalikult kiiresti vabastada. Kui olete linnu leidnud surnult, siis oleks targem saata linnu jalast võetud rõngas lapikuks litsustuna (koos enda kontaktandmetega) ümbrikus rõngastuskeskusele.

 

Märgistatud kala leidmine?
Kalade märgistamine on täpsust ja aega nõudev  töö. Märgistatud kalade taaspüügiandmete kogumisega tegeleb Meelis Tambets MTÜ-st Eesti Loodushoiu Keskus, telefon 517 6886 ja e-mail mtambets@ut.ee

Õpetust, kuids käituda märgistatud meriforellide või lõhede püüdmisel, saab Põlula kalakasvatuskeskusest:
Põlula kalakasvatuskeskus

Toimetaja: KALEV ALGO