13.09.17

Jõelähtme valla esimene noorte huvitegevuse infomess

21. septembril 2017 toimub Loo koolis esmakordselt Jõelähtme valla põhi- ja keskkooli noortele suunatud huvitegevuse infomess. Messi eesmärgiks on pakkuda noortele informatsiooni oma vaba aja planeerimiseks: huviringide, noorteorganisatsioonide, vaba aja veetmise ja palju muu kohta. Samuti saavad messi käigus kokku huvitegevuste pakkujad ja huvilised – suurepärane võimalus pidada läbirääkimisi näiteks uue huviringi alustamiseks või huvilistele oma tegevuse näitamiseks ja tutvustamiseks.

Messile on oodatud ennast esindama ja oma tegevusi tutvustama kõik Jõelähtme vallas huvitegevuse pakkujad (koolide huviringid, spordiklubid, huvikoolid, noorteühingud- ja organisatsioonid, mittetulundusühingud, noortekeskused, valla allasutused, lapsevanemad, noored jne). Eriti oodatud on kõik uued tegijad, kes plaanivad alustada huvitegevuste pakkumisega meie vallas.

Messil toimuvad ka näidistreeningud, esinemised ja samuti on võimalus osaleda erinevates töötubades.

Koondame ka info kõikide Jõelähtme vallas huvitegevust pakkuvate organisatsioonide kohta, millest valmib elektroonne teatmik, mis on kõigile kättesaadav peale messi toimumist Jõelähtme valla koduleheküljelt www.joelahtme.ee. Selleks palume kõigil, ka neil, kes ei saa messil osaleda, saata info oma ringide ja tegevuste kohta. Infot palume järgmiselt: organisatsiooni/füüsilise isiku nimi (tegevusalad, sihtrühm, kontakt) ja iga huviringi või tegevuse kohta eraldi: huviringi/tegevuse nimi (osalejate vanus, toimumise sagedus/aeg, kuutasu).

Infot messil osalejate ja huvitegevuste teatmiku koostamiseks palume saata hiljemalt 12. september 2017 (k.a) aadressile liisi.vesselov@joelahtme.ee. Lisaküsimuste korral võtke ühendust noorsootöö- ja spordispetsialisti Liisi Vesselov`iga samal aadressil või telefonil 6054 859, 5389 4255.

Messi on oodatud külastama kõik Jõelähtme valla noored, lapsevanemad, noortega töötavad spetsialistid ja kõik teised huvilised.

Toimetaja: KALEV ALGO