« Tagasi

Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.02.2018 korralduse nr 151 „Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis" alusel teostati alates 16.02.2018 Loo Keskkoolis teenistuslikku järelevalvet teemal „Õpilase arengu toetamine Loo Keskkoolis" eesmärgiga kontrollida, kas koolis on loodud tingimused õpilase arengu toetamiseks, arvestades iga õpilase võimeid ja individuaalseid vajadusi. Järelevalve eest vastutavateks isikuteks määrati haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu ja vallasekretäri abi Maire Kivistu ning eksperdina kaasati Türi Vallavalitsuse haridusspetsialist Anne Viljat