8.01.18

Jõelähtme valla hankekord

 

Informatsiooni Jõelähtme Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate riikliku riigihangete registrielektroonilisest bülletäänistkui kirjutate rubriiki "Hankija nimi" sõna "Jõelähtme Vallavalitsus".

 

 Hankekuulutused alla riigihanke piirmäära

Siin avaldatakse andmed Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi „hankija") soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eeldatav maksumus on madalam riigihanke piirmäärast (RHS § 15 lg 1 p 2, § 16 lg 6).

- Kostivere aleviku soojamajanduse arengukava koostamise pakkumiskutse
Kergliiklusteede ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamise hange
- L
oo aleviku soojamajanduse arengukava koostamise pakkumiskutse

Toimetaja: KALEV ALGO