3.06.19

Jõelähtme vallas sotsiaalhoolekande, sotsiaaltoetuste ja lastekaitse küsimustega tegelevad spetsialistid leiab Jõelähtme vallamajast.

 

Vallamaja asub Jõelähtme külas vana postijaama ja meierei hoonetes. Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond asub vallamaja D-korpuses, sissepääsuga kõige kaugemast uksest.

 

Vastuvõtt toimub teisipäeval 8.00 - 13.00 ja kolmapäeval  14.00 - 17.00.  Iga kuu teisel neljapäeval toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt ka Loo Kultuurikeskuse A-korpuses, kell 10.00–13.00.

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA

HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND

18.07.19

Carmen Viherpuu
Osakonna juhataja

Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi.
Planeerib ja korraldab haridusvaldkonnaalast tööd, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, tegeleb eralasteaedade ja –koolide valdkonnaga.

6 054 867

carmen.viherpuu@joelahtme.ee

Kristiina Välba

Sotsiaalnõunik

Koordineerib sotsiaaltööd vallas. Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust. Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd. 

605 4860
5308 6476

kristiina.valba@joelahtme.ee

Pilleriin Kurg

Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Arendab sotsiaalteenuseid ning korraldab elanikele teenuste osutamist. Korraldab teenuseid puuetega lastele ning sõiduhüvitise maksmist erivajadustega lastele ning muukeelsete koolide õpilastele. Teostab valla eestkostel olevate laste ja täiskasvanute eestkostet.

605 4862
5300 1542

pilleriin.kurg@joelahtme.ee

Liisi Vesselov

Noorsootöö- ja spordispetsialist

Korraldab  noorsootöö- ja spordivaldkonnaalast tööd, projektlaagrite tegevusloa taotluste menetlemist, tegeleb laste ja noorte huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuste eraldamisega. Koordineerib valla õpilasmaleva  ja noortekeskuste tööd.

605 4859

liisi.vesselov@joelahtme.ee

 

Haridus- ja kultuurispetsialist

Korraldab eralasteaedade ja lapsehoiuteenust, kultuurivaldkonnaalast tööd,  tegeleb MTÜ-de, kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide,  toetuste eraldamisega ning menetleb koolitoetusi.

 

Rita Hanni

Lastekaitsespetsialist

Nõustab kodanikke laste hooldusõigusega seonduvates küsimustes, puuetega laste peresid nende võimalustest ning aitab korraldada lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja erinevaid nõustamisteenuseid.

605 4858
5343 3303
rita.hanni@joelahtme.ee

Liivi Vain

Sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab toimetulekutoetuse taotlemist, hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist, toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste avalduste menetlemist. Teostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet. Väljastab puudega inimeste parkimiskaarte

605 4880

liivi.vain@joelahtme.ee

Liis Koppel

Sotsiaaltööspetsialist

Kostivere alevikus asuva valla päevakeskuse sotsiaalteenuste, huvitegevuste ja mõtestatud päevaste tegevuste arendamine ja pakkumine eakatele, puuetega- ja toimetulekuraskustes inimestele. Klientide juhendamine igapäevaeluga seotud küsimustes ning teenuste kasutamisel. Sotsiaalhoolekandelise informatsiooni jagamine ja sotsiaalnõustamine. Infopäevade, koolituste ja ürituste korraldamine. Ennetavate tegevuste korraldamine.

520 4763

liis.koppel@joelahtme.ee

Tiit Tammesson

Autojuht

Sotsiaaltranspordi juht

509 0906

tiit.tammesson@joelahtme.ee

Carmen Jõe

5330 8775

Koduhooldustöötaja

Tegeleb eakate ja puuetega inimeste hooldusega kodudes.

Elen Kaur

5346 9473

elen.kaur@joelahtme.ee

Tugiisik

 

Tegeleb tugiisikuteenuse osutamisega.

 

 

Toimetaja: KALEV ALGO