Loo alevik Lõuna tee 49 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.07-13.08.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse...

Loo alevik Lõuna tee 49 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Loo alevik Lõuna tee 49 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.07-13.08.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse...

Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06-01.07.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 09.03.2017...

Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneering

Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06-01.07.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 09.03.2017...

Jõelähtme valla Uusküla veeldatud loodusliku maagaasi terminali detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06-01.07.2019 Jõelähtme vallamajas. Jõelähtme Vallavalitsuse 09.11.2017...

Jõelähtme valla Uusküla veeldatud loodusliku maagaasi terminali detailplaneering

Jõelähtme valla Uusküla veeldatud loodusliku maagaasi terminali detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06-01.07.2019 Jõelähtme vallamajas. Jõelähtme Vallavalitsuse 09.11.2017...

Jõelähtme Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 230 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Koogi küla Koogi I maaüksuse detailplaneering. Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu...

Koogi küla Koogi I maaüksuse detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 230 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Koogi küla Koogi I maaüksuse detailplaneering. Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu...

Neeme küla Ihasalu tee 138 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06-16.07.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2018 otsusega...

Neeme küla Ihasalu tee 138 maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Ihasalu tee 138 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06-16.07.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2018 otsusega...

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.05-17.06.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 25.09.2014...

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.05-17.06.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 25.09.2014...

Neeme küla Männiaia tee 11 ja 11a maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.05-03.06.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 10.05.2018...

Neeme küla Männiaia tee 11 ja 11a maaüksuste detailplaneering

Neeme küla Männiaia tee 11 ja 11a maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.05-03.06.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 10.05.2018...

Liivamäe küla Ilunurme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.05-11.06.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2018...

Liivamäe küla Ilunurme maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Liivamäe küla Ilunurme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.05-11.06.2019 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2018...

Loo alevik Saare maaüksuse koos juurdepääsuteedega detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.02.2019 – 25.03.2019 Jõelähtme vallamajas. Loo alevik Saare maaüksuse koos juurdepääsuteedega...

Loo alevik Saare maaüksuse koos juurdepääsuteedega detailplaneering

Loo alevik Saare maaüksuse koos juurdepääsuteedega detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.02.2019 – 25.03.2019 Jõelähtme vallamajas. Loo alevik Saare maaüksuse koos juurdepääsuteedega...

Jõelähtme Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 154 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Neeme küla Otsa maaüksuse detailplaneering. Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu...

Neeme küla Otsa maaüksuse detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 154 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Neeme küla Otsa maaüksuse detailplaneering. Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu...

Jõelähtme Vallavolikogu 12.04.2018 otsusega nr 65 ja 13.09.2018 otsusega nr 124 võeti osaliselt vastu ja suunati avalikule väljapanekule Maardu küla Maardu lõunakarjääri maaüksuse ja lähiala...

Maardu küla Maardu lõunakarjääri maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu 12.04.2018 otsusega nr 65 ja 13.09.2018 otsusega nr 124 võeti osaliselt vastu ja suunati avalikule väljapanekule Maardu küla Maardu lõunakarjääri maaüksuse ja lähiala...

Jõelähtme Vallavalitsuse 16.08.2018 korraldusega nr 671 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Loo aleviku Talleggi detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub...

Loo aleviku Talleggi detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsuse 16.08.2018 korraldusega nr 671 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Loo aleviku Talleggi detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub...

Jõelähtme Vallavalitsuse 14.06.2018 korraldusega nr 509 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saha küla Intsu maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu avalik...

Saha küla Intsu maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsuse 14.06.2018 korraldusega nr 509 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saha küla Intsu maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu avalik...

Jõelähtme Vallavalitsuse 14.06.2018 korraldusega nr 508 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Liivamäe küla Hundimäe maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek...

Liivamäe küla Hundimäe maaüksuse detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsuse 14.06.2018 korraldusega nr 508 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Liivamäe küla Hundimäe maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek...

Jõelähtme Vallavalitsuse 24.05.2018 korraldusega nr 436 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Jägala-Joa külas Jägala-Joa puhkeala detailplaneering. Detailplaneeringu avalik...

Jägala-Joa külas Jägala-Joa puhkeala detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsuse 24.05.2018 korraldusega nr 436 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Jägala-Joa külas Jägala-Joa puhkeala detailplaneering. Detailplaneeringu avalik...

Jõelähtme Vallavolikogu 12.04.2018 otsusega nr 65 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Maardu küla Maardu lõunakarjääri maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu...

Maardu küla Maardu lõunakarjääri maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Jõelähtme Vallavolikogu 12.04.2018 otsusega nr 65 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Maardu küla Maardu lõunakarjääri maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu...

Neeme küla Kivineeme tn 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.04-15.05.2018 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse...

Neeme küla Kivineeme tn 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Neeme küla Kivineeme tn 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.04-15.05.2018 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse...

Nehatu küla Nehatu Logistikapargi II etapi detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.04-30.04.2018 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 12.05.2016...

Nehatu küla Nehatu Logistikapargi II etapi detailplaneering

Nehatu küla Nehatu Logistikapargi II etapi detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.04-30.04.2018 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 12.05.2016...

Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.02-05.03.2018 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 09.03.2017...

Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneering

Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.02-05.03.2018 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 09.03.2017...

Manniva küla Ristikangru tee 9 ja 11 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.02-05.03.2018 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse...

Manniva küla Ristikangru tee 9 ja 11 maaüksuste detailplaneering

Manniva küla Ristikangru tee 9 ja 11 maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.02-05.03.2018 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse...